Na okres 25.11.2019r. – 10.12.2019r. przypada Kampania „Biała Wstążka” do których działań przyłączyła się nasza szkoła. Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki
z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
W trakcie trwania kampanii „Biała Wstążka” w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dnia 5.12.2019r., tak samo jak w ubiegłym roku przeprowadziliśmy warsztaty dla naszych uczniów, które przeprowadzone zostały przez przedstawicieli służby policji, Pana Daniela Sapińskiego – terapeutę ds. uzależnień i specjalistę w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz Panią Małgorzatę Kietlińską – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu. W spotkaniu wzięły udział następujące klasy I LOg, I TGp, I BSp, II BS. W trakcie przeprowadzonych warsztatów uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, dotyczącym danej Kampanii oraz wziąć udział w godzinnym dyżurze, który odbywał się w gabinecie pedagoga szkolnego, gdzie przebywali zaproszeni goście. Uczniowie w danym czasie mogli uzyskać informację, poradę na nurtujące ich pytania bądź problemy.