Zaledwie tydzień minął od emocji związanych z rywalizacją, jakie wywołał u części naszych uczniów konkurs języka niemieckiego sprawdzający umiejętność rozumienia ze słuchu, a już dzisiaj 13 listopada przystąpiliśmy do drugiego, tym razem pisemnego testu wielokrotnego wyboru. To już piąty z rzędu udział naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Deutschfreund”. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu konkursowego  składającego się z  28 zadań z odpowiedziami A, B, C, D, z których każda mogła być prawdziwa lub fałszywa.

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste, a  dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej, ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole. Wyniki konkursu poznamy w ciągu 6 tygodni.