Tydzień po udanej akcji klas pożarniczych w Reszlu, będącej częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, tym razem młodzież liceum udała się do Korsz. Ich cel to uświadomienie lokalnej społeczności zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla (czadem).

Przy wsparciu nauczyciela edukacji pożarniczej kpt. Sławomira Siwka, OSP Korsze oraz Straży Miejskiej, która zadbała o bezpieczeństwo przedsięwzięcia, uczniowie informowali mieszkańców o tym, czym jest czad i dlaczego niesie ze sobą tak ogromne niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia i wręcz życia. Wskazywali na potrzebę montażu w domach/mieszkaniach czujnika czadu, który w porę ostrzeże przed zatruciem. Mieszkańcy Korsz,  od tych najmłodszych po starszych, z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach z użyciem szkoleniowego AED, który symuluje pracę tego prawdziwego. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczniowie objaśniali i motywowali do wypróbowania swoich sił. Rozdawano ulotki, prowadzano rozmowy – wszystko po to, by ostrzec, by zwrócić uwagę na problem, by zapobiegać tragediom, z których wciąż większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy. Jeszcze w ubiegłym sezonie grzewczym w kraju tlenek węgla zabił 52 osoby, a ponad 2000 osób z powodu zatrucia doznało uszczerbku na zdrowiu. Dlatego warto stale naświetlać problem, być może kiedyś ta wiedza, umiejętności zdobyte podczas ćwiczeń, uratują komuś życie. Zapytaliśmy, co o akcji sądzi sam organizator kpt. S. Siwek z Komendy PSP w Kętrzynie: „Udział w akcji społecznej przynosi podwójnie pozytywny efekt. Z jednej strony uczniowie klasy pożarniczej mogą przekazać wiedzę, którą pozyskali na zajęciach, a z drugiej strony świadomość społeczeństwa o tlenku węgla sukcesywnie wzrasta. Przekłada to się niewątpliwie na zwiększenie bezpieczeństwa. Młodzież dodatkowo zdobywa kolejne doświadczenie w kontakcie ze społeczeństwem.” 

Drodzy uczniowie – zasłużyliście na medal!