Drugi września 2019 r. nie wszystkim przywodzi na myśl ciepłe skojarzenia… Oznacza nic innego, jak porzucenie błogiego lenistwa i beztroskiej zabawy na rzecz szkolnej rzeczywistości i obowiązków…. A może to tylko mylne przekonanie i szkoła okaże się być miejscem trwałych przyjaźni i niezapomnianych przeżyć w życzliwym gronie… Czas pokaże.

Tego poranka nawet aura na zewnątrz zdawała się współgrać z emocjami powracającej  z wypoczynku społeczności szkolnej. Krople deszczu spowodowały, iż pierwszy w tym roku uroczysty apel odbył się w sali gimnastycznej. Słowo „pierwszy” można by odnieść do kilku okoliczności. Uroczystość po raz pierwszy otworzył powołany od 1 lipca 2019 r. na stanowisko Dyrektora Zespołu p. Waldemar Mieszkowski. Po raz pierwszy w apelu udział wzięli nowi uczniowie siedmiu klas pierwszych oraz ich rodzice. Wykonano pierwsze wspólne zdjęcia nowych wspólnot klasowych, pierwszy raz młodzież spotkała swoich wychowawców. Lecz zanim wszyscy zgromadzili się w hali, zgodnie z tradycją szkoły udali się do reszelskiego Kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła. Mszę świętą celebrował ks. Karol Misiewicz, który podzielił się z młodzieżą przekonaniem, iż „prawdziwa wolność jest wtedy, gdy posiądziemy potrzebną wiedzę i mądrość do podejmowania decyzji” . Tej wiedzy życzył zgromadzonym uczniom. „Niech czas spędzony w szkole będzie wykorzystany maksymalnie”- dodał.

Apel poprowadzili Ania Borucka i Dominik Bigaś. Poczet sztandarowy wprowadził sztandar Zespołu Szkół. Przy współbrzmieniu szkolnego chóru odśpiewano hymn państwowy. Prowadzący powitali zebranych uczniów oraz gości - rodziców klas pierwszych. Swoją obecnością zaszczycił nas także wicestarosta powiatu kętrzyńskiego p. Andrzej Lewandowski. Dyrektor Zespołu w pierwszych słowach zwrócił się do 136 uczniów klas pierwszych, wyrażając nadzieję, iż niebawem poczują się w tym miejscu tak dobrze, jak w domu. Przedstawił Kierownika Praktyk Zawodowych – p. Elżbietę Pupel i Koordynatora Internatu - p. Magdalenę Kuleszo. Wyraził przekonanie, iż już niebawem nauczyciele odkryją potencjał i rozwiną możliwości, które drzemią w każdym młodym człowieku. Następnie złożył serdeczne życzenia powodzenia i pomyślności w nadchodzących miesiącach. Pani Elżbieta Pupel przedstawiła wychowawców klas pierwszych: kl. I BSg - p. Robert Mieszkowski, kl. I BSp – p. Zofia Kuczkowska, kl. I LOg – p. Amanda Mazurowska, kl. I TIp – p. Joanna Śliwka, kl. I TI/GPCg – p. Krzysztof Majcher, kl. I TAK/TTD - p. Leszek Gamdzyk, kl. I GPCp - p. Krzysztof Jelisiejew. Po apelu i wspólnych zdjęciach przyszedł czas na spotkania z wychowawcami, a klasy pierwsze zwiedziły jeszcze teren szkoły, by już jutro rozpocząć nowy etap w życiu swoim i historii Zespołu. Wszystkim uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy, aby ten rok był pełen sukcesów i dobrej energii, która pozwala poszerzyć horyzonty i dodaje odwagi, by z determinacją iść do celu.