Wszystkim uczestnikom projektu RRC Erasmus plus zaprezentowaliśmy przygotowane przed wyjazdem prezentacje.

 

“Mój kraj, moje miasto, moja szkoła”POLSKA

 

 

 

RESZEL

 

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA 

W RESZLU

 “Around Europe” – finding connections between participating countries.

 

Wszyscy uczestnicy projektu RRC Erasmus plus zaprezentowali prezentacje przedstawiające wspólne cechy z krajami partnerskimi. Oto prezentacje przygotowane przez nasz zespół. 

POLSKA - GRECJA

 

POLSKA - CHORWACJA 

 

POLSKA - TURCJA


POLSKA - PORTUGALIA 

 

 

“E-democracy”

 

Nauczycielki Ania Jałoszewska i Dorota Parada przeprowadziły warsztaty dla międzynarodowej grupy uczniów na temat “E-demokracja”

 

https://drive.google.com/open?id=1I4mIc6oUec5sjaU-Y-KmyYocVcalxFNtqEZfSDOOb9g“The influence of media on modern democracy”

 

Nauczycielki Ania Jałoszewska i Dorota Parada przeprowadziły warsztaty w klasie uczniów z Grecji na temat “Wpływ mediów na współczesna demokrację”. 

https://drive.google.com/open?id=1wu536Akl9oNS7fhIR0sSU4lfv61uLYqOKGLgbD3bRu8

 

Podczas obydwu warsztatów wykorzystane zostały filmy przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Wiadomości przedstawiające  najnowsze wydarzenia (“Breaking news from Reszel”) pomogły zaprezentować, w jaki sposób media mogą manipulować opinią odbiorców i wpływać na decyzje, które podejmują.BREAKING NEWS FROM RESZEL 1

BREAKING NEWS FROM RESZEL 2

 BREAKING NEWS FROM RESZEL 3

 


  

Role plays : “Raising Our Hand 

For a Democracy For All”
Grupy międzynarodowe przygotowały i przedstawiły krótkie dramy dotyczące demokracji. Grupa polska zaprezentowała dramę przedstawiającą  wartości demokracji.POLSKACZĘŚĆ 1 

CZĘŚĆ 2 

GRECJA

 
PORTUGALIA

 
TURCJA

 CHORWACJA