I nadeszły. Wyczekiwane od 10 miesięcy – WAKACJE!  Żeby jednak móc leżakować i delektować się słodkim lenistwem, należy wcześniej spełnić pewien warunek - otrzymać świadectwo promocyjne. Wskazane są jak najlepsze wyniki, aby jezioro, morze, góry,  tudzież wyjazd zagraniczny, przyniosły beztroskę i radość dla całej rodziny. Wyjątkowo i ku miłemu zaskoczeniu naszych uczniów ten rok szkolny zakończyliśmy 2 dni wcześniej niż zakładaliśmy.

Już 19 czerwca o poranku podczas mszy św. w reszelskim kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła przyjęliśmy boże błogosławieństwo od ks. proboszcza, by  następnie spokojnie udać się na uroczysty apel do hali sportowej. Pierwsza jego część dedykowana była klasie kończącej naukę w naszym Zespole - III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Młodsze koleżanki ze szkoły branżowej A. Piotrowska i A. Piegat wyraziły podziękowania za wspólne lata i życzyły starszym koleżankom i kolegom powodzenia na dalszej drodze życia. Słowa refleksji i końcowe wnioski padły także z ust p.o. Dyrektora Szkoły p. D. Machnio, która i absolwentom i pozostałym uczniom złożyła życzenia bezpiecznych, pełnych wrażeń wakacji. Przybyły na uroczystość wicestarosta powiatu kętrzyńskiego p. A. Lewandowski wręczył stypendium naukowe za osiągnięcia z języka niemieckiego na szczeblu ogólnopolskim uczennicy klasy III Technikum Ekonomicznego A. Rozenberg. Pani Dyrektor szczególnie serdecznie podziękowała obecnej na apelu p. A. Sawickiej - przewodniczącej Rady Rodziców, która funkcję tę sprawowała przez ostatnie cztery lata. Wychowawca klasy III ZSZ p. G. Subocz wręczył świadectwa ukończenia szkoły swoim wychowankom, a ci otrzymali także upominki z rąk pani Dyrektor.

W dalszej części apelu przyszedł czas na nagrody, wyróżnienia, na słowa pochwał. Najpierw najlepsi w nauce. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: M. Samotyha (II GPC), P. Bełdowska (II LO), N. Wypyszczak (II LO), H. Głowacki (III TI), B. Bartkowiak (III TI), A. Wiktorek (III TAK), W. Pryszczepko (III TAK), W. Tomaszewicz (III OZE), M. Barbarski (III TE). Pani Dyrektor wyróżniła dyplomem P. Łychacz - ucznia kl. I BS za 100 % frekwencję na zajęciach praktycznych oraz wzorowe zachowanie. Panie A. Jałoszewska i D. Parada podziękowały grupie projektowej Erasmus+ za działania, pomoc i wsparcie w ramach realizacji projektu. Słowa wdzięczności powędrowały również do pana wicestarosty oraz p. M. Pryszczepko za ich wsparcie w tychże działaniach. Nauczyciele matematyki p. D. Parada oraz p. E. Piechota nagrodziły trzech uczniów, którzy wykazali się najwyższą wiedzą i umiejętnościami na polu matematycznym. Osoby te wzięły udział w dwuetapowym konkursie szkolnym i zdobyły najlepsze wyniki. Pierwsze miejsce zajął P. Adamiak (II LO), drugie - D. Moeck (I TI) i trzecie - Ł. Łuckiewicz (II TI). W drugim konkursie „Matematyka oczami fotografa”  ukierunkowanym tym razem na poczucie estetyki i wyobraźnię naszych uczniów, zwyciężczynią, autorką najlepszego zdaniem głosujących zdjęcia, została J. Szapiel (II LO). Pani J. Okrąglewska wyraziła wyrazy wdzięczności dziewczętom, które starannie i systematycznie zapisują losy naszej szkoły na stronach kroniki szkolnej. Za rok obchodzić będziemy 65-lecie szkoły, a zapisywana jest już 17 księga. O jej oprawę dbają: O. Kuligowska (II GPC), A. Wiktorek (III TAK), Z. Kania (I LO), M. Gbur  (III OZE) oraz L. Kazimierczuk (II TAK). Pani E. Pupel wręczyła certyfikaty i liczne zaświadczenia tym, którzy w tym roku uczestniczyli w projekcie „Cyfrowo i zawodowo”. Uczniowie poza zajęciami teoretycznymi odbyli zajęcia praktyczne w jednej z reszelskich drukarni i zebrali ogromne pochwały za pracowitość i odpowiedzialną postawę na stanowiskach pracy. Pani K. Kurgan- Romańczuk nagrodziła autorów trzech najlepszych projektów w konkursie na logo szkoły. Wyróżnieni zostali: D. Janowska (I GPC), A. Ulatowski (II GPC) i M. Samotyha (II GPC). Ks. Karol Misiewicz podsumował konkurs literacki „Niepewność jutra”. Uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe, a zdobywczynie pierwszych miejsc także nagrody pieniężne o wartości 150 zł. I tak w kategorii „Proza” uplasowały się: I- A. Piotrowska (II BS), II – E. Sobstyl (II TAK), III – A. Kuligowska (II GPC). W kategorii „Poezja”: I – E. Sobstyl (II TAK), II- S. Pacholczyk (III ZSZ). Pedagog szkolny p. N. Diduch podziękowała członkom Szkolnego Klubu Wolontariatu i wręczyła wszystkim pamiątkowe dyplomy. Bardzo cieszy fakt, że w naszej szkole jest tak liczna grupa  o wielkich sercach, gotowa pomóc potrzebującym.

Apelowi towarzyszył zespół muzyczny naszych uzdolnionych wokalnie dziewcząt, które, gdy należało, wzruszyły, a w innych chwilach wywołały uśmiech i wspomnienia. Niech ten dzień pozostanie na długo w pamięci naszych absolwentów. Niech wywołuje westchnienie na myśl o tym dobrym i wartościowym etapie na chwilę przed wejście w życie zawodowe tych już dorosłych ludzi. Na koniec uroczystości - ostatnie wspólne zdjęcie i spotkania w wychowawcami.

Drodzy Uczniowie…

Życzymy Wam wspaniałych, roześmianych i pełnych przygód wakacyjnych dni.

Nabierajcie sił, ładujcie akumulatory, pamiętając jednak o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Bawcie się cuuudownie!

Do zobaczenia we wrześniu!

Zdjęcia:J. Szapiel