Czcić ludzi starszych to spełniać wobec nich trojaką powinność:

akceptować ich obecność, pomagać im, doceniać ich zalety”. 

                                                                                                                                                                                     Jan Paweł II

Ponownie w okresie przedświątecznym wraz z rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia dziewczęta ze Szkolnego Klubu Wolontariatu  oraz opiekunka klubu p. Natalia Diduch odwiedziły pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu. To niewątpliwie wizyta bardzo trudna dla każdego odwiedzającego, wymagająca wielkiego serca i hartu ducha.

Tej odwagi i mocy nie brakuje jednak naszym  młodym wolontariuszkom, które  za cel swojej społecznej działalności obrały chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Także temu, który  pokonany przez chorobę czy z powodu podeszłego wieku, nie jest w stanie opuścić łóżka i wyjść na spotkanie z otoczeniem. Kierując się słowami  naszego Papieża  Franciszka, iż „wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji, a cywilizacja będzie się rozwijała, jeśli potrafimy szanować rozsądek i  mądrość osób starszych”, oddaliśmy im wyrazy ogromnego szacunku i naszej pamięci  w tym czasie miłości bliźniego, ciepłych słów, które rozbrzmiewają zewsząd tuż przed Wielkanocą. Natalia Maleszewska, Martyna Gbur, Natalia Iwińska i Wiktoria Naruszko zgodnie twierdzą, iż było to szczególne przeżycie, które pozostawia po sobie ślad w postaci ogromnej pokory wobec życia, dając przy tym satysfakcję z osiągniętego celu.  A to, co niezmiernie cieszyło,  to wielka radość pacjentów i wdzięczność za pamięć. Każdy otrzymał od nas kartkę z życzeniami wykonanymi przez naszych przyszłych grafików oraz ozdobne jajka przygotowane przez uczennice z klasy II i III technikum architektury krajobrazu. Podczas pobytu naszym dzielnym dziewczętom towarzyszyły pielęgniarki, które chodząc po salach, opowiadały o swoich codziennych zadaniach, o wyjątkowości tego miejsca. Starały się uświadomić, jak istotne dla pacjentów są ostatnie miesiące czy chwile życia, i jak wielką rolę odgrywa w tym czasie personel i rodzina, robiąc wszystko, co w ich mocy, aby był to czas spokoju, pełen życzliwości i ciepła.

Dziękujemy więc pielęgniarkom za każdorazowe przemiłe przyjęcie. Szczególne wyrazy podziękowania składamy Pani Dyrektor Katarzynie Ślimak-Duda, bez której otwartości i serdecznej  przychylności dla naszej inicjatywy, młodzież nie miałaby możliwości poznać świata, który  buduje relacje międzypokoleniowe, uczy szacunku i pozwala doznać szczególnie ważnych i wyjątkowych emocji.