Dn. 18 marca uczniowie klasy II LO wraz z opiekunem p. Leszkiem Gamdzykiem odwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Barcianach w ramach „Dni Otwartych Straży Granicznej”. Grupa miała niepowtarzalną okazję zapoznać się  ze specyfiką codziennej służby w ochronie granicy państwowej oraz warunkami przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej.

Następnie uczniowie udali się na granicę polsko-rosyjską, gdzie mieli możliwość uzyskania wszelkich informacji dotyczących blasków i cieni pracy funkcjonariusza, który 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę stoi na straży bezpieczeństwa granic naszego kraju. Kolejnym punktem programu była Skandawa i odprawa pociągu. Zadaniem uczestników było sprawdzenie, czy w transporcie kolejowym nie ma uszkodzonych wagonów, nielegalnie przewożonych rzeczy czy też imigrantów. Sprawdzono dokumenty maszynisty, a także plomby zabezpieczające wagony.  Po powrocie do placówki uczniowie mieli okazję zobaczyć psy służbowe, które na co dzień wykorzystywane są do zadań patrolowo- obronnych, tropiących, do wyszukiwania narkotyków oraz materiałów wybuchowych. Następnie odbył się pokaz broni, który wzbudził duże zainteresowanie klasy. Zaprezentowano także sprzęt transportowy wspomagający działania pograniczników. Duże zainteresowanie wywołały kłady, pojazdy patrolowe i pojazd obserwacyjny wyposażony w noktowizję i termowizję.  Na koniec pracownicy przedstawili bardzo ciekawą prezentację dotyczącą pracy w szeregach SG i na tym zakończył się pobyt w placówce . Wycieczka bardzo udana. Być może w przyszłości zaowocuje wyborem właśnie tego zawodu.

 

 

Interesuje Cię praca w szeregach Straży Granicznej?

 

Na nowych funkcjonariuszy czeka w tym roku 60 wolnych etatów.

Jeśli masz mniej niż 35 lat, nie byłeś karany, posiadasz co najmniej średnie wykształcenie i zaliczysz pozytywnie dwuetapową procedurę kwalifikacyjną masz szansę założyć mundur i wstąpić w szeregi Straży Granicznej. A ta daje Ci różne możliwości: kontroler ruchu granicznego, funkcjonariusz ochraniający granicę zieloną, przewodnik psa służbowego, technik kryminalistyki, funkcjonariusz do zadań specjalnych, funkcjonariusz na misjach międzynarodowych.

 Nowo przyjęci funkcjonariusze po ukończeniu szkolenia, będą pełnić służbę w jednej z 11 placówek na terenie Warmii i Mazur. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wm.strazgraniczna.pl w zakładce Służba/Praca „Funkcjonariusze - nabór do służby" lub „Rekrutacja do służby w W-MOSG”.

 Nowi funkcjonariusze Straży Granicznej zasilą szeregi oddziału w czerwcu i październiku. Służba w Straży Granicznej daje stabilne warunki pracy, możliwość zdobycia nowych umiejętności. Poszukujemy ludzi komunikatywnych, kreatywnych w działaniu, zdyscyplinowanych, którzy będą strzec dobrego imienia służby, honoru i godności.

 Zainteresowanych ubieganiem się o przyjęcie do służby w Warmińsko–Mazurskim Oddziale Straży Granicznej zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 14.00 do Wydziału Kadr i Szkolenia W-MOSG w Kętrzynie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 celem złożenia dokumentów.

 Źródło : Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

 

 

 

.