Nowy rok kalendarzowy w klasach pożarniczych rozpoczął się w sposób niecodzienny.  2 stycznia młodzież trzech klas zamiast cotygodniowych zajęć na terenie OSP, podążyła w kierunku Olsztyna. Grupie towarzyszyli opiekunowie kpt. Sławomir Siwek oraz p. Amanda Mazurowska.  Docelowym miejscem wycieczki był tym razem Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gutkowie.

Miejsce szczególne dla tych, którzy już dzisiaj wiedzą, że połączą swą przyszłość z zawodem strażaka, gdyż głównym zadaniem Ośrodka jest kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków jednostek ratowniczo - gaśniczych  PSP z terenu całego województwa. Uczniowie mieli więc możliwość powiększyć swój zasób  wiedzy z zakresu podstawowych działań PSP, a także zdobyć informacje na temat potencjału Ośrodka i jego znaczenia dla rozwoju zawodowego każdego strażaka.

Pierwszym punktem programu przygotowanym przez z-cę Naczelnika Ośrodka mł. bryg. mgr inż. Szymona Kokota-Górę była prelekcja dotycząca zadań Ośrodka oraz pracy w PSP. Następnie zaprezentowano techniczną stronę możliwości szkoleniowych Ośrodka. A ciekawych miejsc wartych zobaczenia na miejscu jest wiele. Młodzież przeszła przez komorę dymową wykonaną na bazie sześciu kontenerów o wymiarach 6,0x2,5x2,5 m. Dzięki temu mogła przekonać się, na jaki trud zdani są strażacy PSP i OSP w trakcie ćwiczeń. Kolejna grupa  miała niepowtarzalną okazję poznać możliwości wielokontenerowego symulatora gaszenia pożarów wewnętrznych (komory ogniowej) służącej do symulacji zjawisk, jakie zachodzą w pomieszczeniu podczas pożaru. Warto dodać, iż pomysł takiego rodzaju komory narodził się właśnie, w tym miejscu i do dzisiaj na terenie całego kraju znajduje się już kilka komór rozgorzeniowych tego rodzaju. Ośrodek posiada na swoim terenie doskonale rozwiniętą bazę ćwiczeniową, m.in. stanowisko do ćwiczeń w warunkach zawałów w studniach i kanałach, które umożliwia sprawdzenie technik ewakuacji, stanowiska do ćwiczeń z zakresu ratownictwa drogowego czy też ratownictwa budowlanego z elementami ratownictwa medycznego, stanowisko do ćwiczeń z zakresu uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych czy stanowiska do obserwacji wybuchów. Uczniowie dowiedzieli się także, iż na terenie Ośrodka odbywa się corocznie wiele szkoleń  związanych z ustawową działalnością PSP, jak np. szkolenie z zakresu młodszego nurka czy z ratownictwa na obszarach wodnych. Ośrodek jest także miejscem międzynarodowych  konferencji związanych m.in. z zagadnieniem pożarów wewnętrznych. Instruktorzy kształcą innych wymieniając się doświadczeniem przeciwogniowym.

Wyjazd to najlepszy sposób na uświadomienie uczniom, z jakim poziomem szkoleń muszą się liczyć, biorąc pod uwagę pracę w PSP, a również, jakiej kondycji fizycznej ów zawód wymaga.

Serdecznie dziękujemy Naczelnikowi Ośrodka Szkolenia bryg. mgr.inż. Izabeli Wojciechowskiej za zgodę na nasz przyjazd, za miłe przyjęcie naszej grupy. Mł. bryg.mgr.inż. Szymonowi Kokocie-Górze za niezwykle ciekawą lekcję, która, miejmy nadzieję, zmobilizuje młodzież do ciągłego podnoszenia poziomu swoich umiejętności.