Na okres 25.11.2018 r. – 10.12.2018 r. przypada Kampania „Biała Wstążka” do których działań przyłączyła się nasza szkoła. Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana.

Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W trakcie trwania kampanii „Biała Wstążka” w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dnia 13.12.2018r.( kilka dni po kampanii), tak samo jak w zeszłym roku przeprowadziliśmy warsztaty dla naszych uczniów przeprowadzonych przez przedstawicieli służby policji, Pana Daniela Sapińskiego – terapeutę ds. uzależnień i specjalistą w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz Panią Małgorzatę Kietlińską – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu. W spotkaniu brali udział uczniowie min. z klas ILO, IITDA, IIGPI, IIIW. W trakcie przeprowadzonych warsztatów uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, który był bardzo aktywny oraz  mieli możliwość wziąć udział w godzinnym dyżurze u pedagoga szkolnego, w którym brały udział zaproszeni goście, gdzie uczniowie mogli uzyskać informację, poradę na nurtujące ich pytania bądź problemy.