W piątkowe przedpołudnie społeczność szkolna Zespołu Szkół zebrała się w sali gimnastycznej, aby złożyć hołd tym wszystkim, którzy na przestrzeni dziejów naszego państwa walczyli o godność, wolność, wiarę. O zwycięstwo. Bo chociaż świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę swojego miejsca na mapie Europy, nasza dzisiejsza tożsamość i stan państwowości tworzone były przez ponad tysiąc lat, począwszy od pierwszych plemion słowiańskich, które osiedliły się na naszych terenach.

Apel, w którym wzięliśmy  udział  9 listopada przypomniał zebranym o tych wszystkich aspektach, które wpłynęły na to, gdzie  i jak żyjemy dzisiaj. Narratorki przeszły przez czasy Jagiellonów i zaborów. Przybliżyły kolejno rolę kobiet, polskich chłopów na przestrzeni lat, czy też znaczenie zawodu nauczyciela. Odwołały się do wydarzeń współczesnych: powstania organizacji NSZZ Solidarność, powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego i momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, jako tych, które miały najistotniejszy wpływ na budowanie Polski nowej, wolnej, silnej i pełnej nadziei na zmiany.

Doskonałym dopełnieniem odczytanych treści historii była oprawa muzyczna w wykonaniu chóru dziewcząt pod czujnym okiem p. Moniki Małolepszej. Uczennice przepięknie odśpiewały m.in. „Pieśń Wojów”, utwór „Żeby Polska” czy „Sen o Warszawie”. 

Tuż po uroczystości społeczność szkolna odśpiewała cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”, do której Zespół Szkół przyłączył się wraz z ponad 22 tysiącami szkół z całej Polski. W piątkowe przedpołudnie ponad 5 milionów uczniów w tym samym czasie przyłączyło się do projektu.

 

Wykonanie filmu:

Natalia Prościńska - kamera 2;

Michał Samotyha- kamera 1 i  montaż;

Artur Palke- kamera 3. 

 

 Zdjęcia: Artur Palke