Dnia 19 października 2018 r. uczniowie klasy pierwszej branżowej o profilu stolarskim wraz z opiekunem- nauczycielem praktycznej nauki zawodu- p. Robertem Mieszkowskim wybrali się na wycieczkę edukacyjną, której celem było rozbudzenie szacunku do lasu, a tym samym do surowca, jakim jest drewno. Młodzież miała możliwość zgłębienia współczesnych możliwości płynących z lasu

.

 

Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Mrągowo oraz Inżynierowi Nadzoru p. Marcinowi Dzieża spotkali się z leśniczym z Leśnictwa Bredynki p. Wojciechem Bieńko, który przybliżył młodym stolarzom zasady sadzenia lasu oraz pozyskania drewna. Przeprowadził ćwiczenia z mierzenia drzew, zarówno rosnących, jak i uciętych. Młodzież miała okazję samodzielnie dokonać pomiarów. Leśniczy jasno wskazał cechy drewna, według których jest ono klasyfikowane. Omówił zasady wyceny surowca oraz wskazał dalszą drogę drewna. Przedstawił ogólny zarys gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe.

Pozostając w tematyce roli lasu oraz tego, co z niego pochodzi, uczniowie udali się do domku myśliwskiego „Ostoja” w Łężanach, który jest własnością Akademickiego Koła Łowieckiego „Darz Bór” z Olsztyna. W imieniu koła gościła ich p. Anna Tuszyńska, która poprowadziła zajęcia edukacyjne pt. „Rola myśliwego w lesie”.  Zajęcia odbyły się przy ognisku w otoczeniu wiaty edukacyjnej. W trakcie zajęć uczniowie poznali różnice między leśniczym a myśliwym oraz podstawowe zasady ich współpracy. Przypomnieli sobie zagadnienia związane z  bioróżnorodnością gatunkową zwierząt bytujących w polskich lasach oraz zasady pozyskania mięsa, którymi kierują się myśliwi. Przedstawiono im także zasady gospodarki łowieckiej prowadzonej przez Polski Związek Łowiecki. Uczniowie chętnie dzielili się własnymi spostrzeżeniami i przeżyciami związanymi z łowiectwem.

Spotkanie zakończyło się krótkim spacerem do pobliskiego Pałacu w Łężanach, nad którym opiekę sprawuje Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, w którym poza piękną budowlą znajduje się zespół parkowy, zawierający wyjątkowe gatunki ponad stuletnich drzew.

            Dzięki wycieczce udało się niewątpliwie pokazać uczniom możliwości płynące z zawodu, który wybrali oraz zmotywować grupę do wspólnego działania. Uczniowie wrócili z wycieczki zadowoleni i pełni nadziei, że wycieczka była początkiem cyklu poznawczego, którego następnym punktem będzie tartak oraz docelowo fabryka półproduktów lub produktów drzewnych. Da im to możliwość poszerzenia horyzontów oraz poznania pełnej drogi, jaką pokonuje drewno od drzewa do mebla.