"Najlepszy jest ten nauczyciel, który ucząc potrafi tchnąć
przyjemność w dusze uczniów."
Platon

           To właśnie słowa greckiego filozofa towarzyszyły uroczystemu apelowi, który odbył się  z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października w hali gimnastycznej naszej szkoły.  Zespół Szkół gościł tego dnia Starostę Powiatu Kętrzyńskiego p. Jarosława Pieniak, proboszcza reszelskiej parafii  ks. Krzysztofa Bumbul, Radnego Powiatu Kętrzyńskiego p. Michała Krasińskiego oraz  emerytowanych nauczycieli. 

         

         Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu jako pierwszy głos zabrał głos Dyrektor Zespołu Szkół p. Andrzej Lewandowski. Podziękował za zaangażowanie wszystkich, którzy biorą udział w procesie wychowawczym uczniów, za inspirowanie do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Przypomniał,  iż to nauczyciele są osobami, które mają ogromny wpływ na kształtowanie młodych osobowości, co jest zadaniem wielce odpowiedzialnym i wymagającym  nieustannego samodoskonalenia. Życzył cierpliwości i wytrwałości, których uwieńczeniem będą sukcesy uczniów i samych nauczycieli. Pan  Starosta natomiast nawiązał do trudnego dla szkół ponadgimnazjalnych niżu demograficznego. Wyraził nadzieję na lepszą, wolną od zmartwień przyszłość szkolnictwa średniego. Zebranym  życzył zdrowia, radości i uśmiechu, wierząc, iż  kolejne lata przyniosą wiele dobrych chwil, dobry nabór dla szkoły, a wspólnymi siłami uda się osiągnąć każdy cel. Na ręce Kierownik Szkolenia Praktycznego złożył bukiet kwiatów jako wyraz podziękowań dla kadry pedagogicznej Zespołu.

 

Po przemówieniach przyszedł czas na jeden z najważniejszych punktów apelu, mianowicie ślubowanie klas pierwszych. Przedstawiciele klas: pożarniczej liceum ogólnokształcącego,  technikum informatycznego, technikum grafiki i poligrafii cyfrowej oraz szkoły branżowej ślubowali swoim nauczycielom, rodzicom i kolegom m.in. uczciwie spełniać obowiązki, pracować rzetelnie dla chwały i szczęśliwej przyszłości ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej a także nie czynić nic, co mogłoby splamić dobre imię szkoły. Oby te słowa pozostały w ich pamięci na kolejne lata nauki. Pierwszoklasiści usłyszeli życzenia „fantastycznych lat nauki, wielu niezapomnianych wrażeń i długoletnich przyjaźni”. Przypomniano o znaczeniu wartości nauki jako czynniku warunkującym odniesienie sukcesu na końcu ścieżki edukacyjnej.

 

 

Nowy rok szkolny to wybór nowego Samorządu Uczniowskiego i jego opiekuna, a została nim  p. Wioletta Drężek- Bołtruczek. Apel był okazją do pożegnania wcześniejszego składu. Pani Małgorzata Chmarycz, dotychczasowy opiekun SU, podziękowała swoim podopiecznym za ich niezawodność i bezinteresowną pracę na rzecz szkoły.

W dalszej części programu wysłuchaliśmy prezentacji dotyczącej programu Erasmus +, którą przedstawiły zaangażowane w projekt uczennice Wiktoria Naruszko i Julia Szapiel.

 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyróżnień nauczycieli i pracowników szkoły. Nagrody Dyrektora Zespołu otrzymali: p. Szymon Bołtruczek, p. Katarzyna Chamik,p. Małgorzata Chmarycz,  p. Anna Jałoszewska, p. Marta Korżyńska, p. Anna Krasińska, p. Magdalena Kuleszo, p. Amanda Mazurowska, p. Artur Palke, p. Dorota Parada, p. Elżbieta Pupel p. Teresa Wielgat, p. Julita Woźniakowska. Nagrodę Starosty Powiatu Kętrzyńskiego otrzymała Kierownik Szkolenia Praktycznego p. Danuta Machnio.

 

Prowadzący apel Ania Borucka i Dominik Bigaś w imieniu wszystkich uczniów złożyli życzenia zgromadzonym nauczycielom, pracownikom oraz emerytowanym nauczycielom, którzy następnie zostali obdarowani symbolicznym pięknym kwiatkiem.

Jak co roku już tradycyjnie uczniowie szkoły w Dniu Edukacji Narodowej na drodze głosowania przyznają nagrody nauczycielom w rozmaitych kategoriach. Podczas apelu wyniki zostają odczytane, a zwycięzcy odbierają „Maciejki” w swojej kategorii. Tym razem nagrodzono 12 osób, a pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyli:

 

W dechę Ziom 2017/2018  ARTUR PALKE

Żartowniś roku 2017/2018  MARIUSZ ŚLIWKA

Nieprzeciętna Elegancja 2017/2018  MAŁGORZATA CHMARYCZ

Społecznik roku  WIOLETTA DRĘŻEK- BOŁTRUCZEK     

Złość piękności szkodzi  ZOFIA KUCZKOWSKA

Sokole Oko  2017/2018 DOROTA PARADA

Wychowawca roku WIOLETTA DRĘŻEK- BOŁTRUCZEK

Złoty wykładowca 2017/2018   MARIUSZ ŚLIWKA

Struś Pędziwiatr ks. KAROL MISIEWICZ

MISS 2017/2018 JULITA WOŹNIAKOWSKA

MISTER 2017/2018 LESZEK GAMDZYK

Nagrodę Pokojową  w kategorii Ciągle robotą zawalony, czyli Dyrektor Ulubiony”odebrał  p. ANDRZEJ LEWANDOWSKI.

 

Podczas trwającej uroczystości publiczność miała możliwość wysłuchać utworów  w wykonaniu szkolnego zespołu CSW w składzie: Kasia i Asia Radomskie (wokal), Natalia Malaszewska (gitara), Janek Kolaczek (gitara) i Remek Pawelczyk (klawisze, akordeon, gitala, wokal).

Na zakończenie apelu wykonano pamiątkowe zdjęcia nagrodzonych, a na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

                                                                                                                 

Podziękowania:

  • Samorządowi Uczniowskiemu za doskonałą organizację i część formalną
  • Amandzie Mazurowskiej i Arturowi Palke za pomoc w przygotowaniach
  • Oli Kuligowskiej, Ani Boruckiej, Wiktorii Lasek, przyszłym stolarzom, technologom drewna i Robertowi Mieszkowskiemu za przygotowanie nagród dla nauczycieli
  • Joannie Śliwka, Martynie Gbur, Alicji Wiktorek, Natalii Maleszewskiej za przygotowanie dekoracji
  • Zespołowi muzycznemu za wkład serca i wasz talent
  • Prowadzącym Ani Boruckiej i Dominikowi Bigaś za profesjonalne podejście do powierzonego zadania
  • Wszystkim, którzy wspierali i trzymali kciuki za pomyślny przebieg apelu…

                                                   

Foto:

Aleksandra Kuligowska i Michał Samotyha