26 września uczniowie klas pierwszej i drugiej pożarniczej gościli na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Tuż po przybyciu grupa została powitana przez st. kpt. Rafała Melnyk, oficera prasowego Warmińsko- Mazurskiego Komendanta PSP a zarazem kierownika sekcji Stanowiska Kierowania KW, który podjął się roli przewodnika po terenie komendy. Pierwszym punktem programu było Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Dyżurny operacyjny mł. bryg. P. Gryciuk opowiedział grupie o sposobach lokalizowania ludzi czy też np. łodzi pod wodą  za pomocą sonarów i zaprezentował odczyty  obrazu. Młodzież została także zapoznana z zasadami działania kamery termowizyjnej wykorzystywanej podczas pożarów, a co najciekawsze, uczniowie mieli możliwość przekonać się naocznie, jaki obraz powstaje przy użyciu kamery i jak dużą rolę odgrywa w  czasie akcji strażaków.

Miejscem, które wzbudziło duże zainteresowanie grupy było Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, gdzie 16 operatorów przez całą dobę przyjmuje zgłoszenia, nie tylko z województwa warmińsko- mazurskiego.  Tam nasza młodzież dowiedziała się, na czym polega dyżur każdego z pracowników, a wiedzę tę przyswajali z wielkim podziwem dla umiejętności opanowania emocji i szybkiego podejmowania decyzji, co niejednokrotnie ma ogromne znaczenie w pracy, w której decyduje się o ludzkim życiu.

Kolejnym punktem w harmonogramie dnia była dyspozytornia pogotowia ratunkowego przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Kierownik dyspozytorni medycznej oprowadziła obie grupy po tym miejscu nakreślając, jaką rolę pełni Centralna Dyspozytornia Medyczna, która na co dzień przyjmuje zgłoszenia z numeru 999 oraz zgłoszenia przekierowane przez operatora numeru alarmowego 112 z terenu całego województwa warmińsko- mazurskiego. Zgłoszenia odbierają dyspozytorzy medyczni, którzy przeprowadzają wywiad medyczny, kwalifikują do przyjęcia zgłoszenia, ustalają priorytety i niezwłocznie dysponują na miejsce zdarzenia specjalistyczne lub podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, najbliższe miejscu zdarzenia. Gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga wysłania karetki, udzielają informacji, jak należy dalej postępować. Jeden z dyspozytorów opowiedział pokrótce o wybranych najpoważniejszych przypadkach, z którymi zetknął się w swojej pracy, czemu uczniowie przysłuchiwali się z przejęciem i wielkim zainteresowaniem.

Na pożegnanie pamiątkowe zdjęcie  z gospodarzami oraz, ku naszej radości, Zastępcą Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robertem Flicińskim, który dla nas oderwał się na chwilę od swoich zajęć. Serdecznie dziękujemy p. Komendantowi, st. kpt. Rafałowi Melnyk i strażakom za opiekę, przychylność,  miłą atmosferę i ciekawy  przekaz jakże przydatnych informacji młodemu pokoleniu, być może przyszłych strażaków.

I już planujemy kolejny wyjazd. Tym razem do Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. A tam zobaczymy m.in. komorę dymową, poligon do ćwiczeń z zakresu działań gaśniczych podczas pożarów na terenach wiejskich i pożarów lasów i torfowisk oraz dostarczania wody na duże odległości, czy wspinalnię wykorzystywaną do ćwiczeń z zakresu ratownictwa wysokościowego, między innymi ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji. To z całą pewnością jest warte zobaczenia.

Opiekunami wycieczki byli nauczyciel edukacji pożarniczej kpt. Sławomir Siwek oraz wychowawca klasy  drugiej p. Elżbieta Pupel.