Dnia 10 stycznia 2018 roku klasa II liceum pożarniczo- ratowniczego po dwóch latach kroczenia drogą ku marzeniom pod opieką nauczyciela- ratownika medycznego- Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Kętrzynie Macieja Kuś, przystąpiła do egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Pięć trzyosobowych  grup przyszłych ratowników, mimo wielkiego stresu, dzielnie stawiło czoła temu wyzwaniu.

Drugoklasiści oceniani byli przez dwóch ratowników medycznych. Gościnnie na egzamin przybył zaprzyjaźniony z naszą szkołą p. Piotr Małż.  Zadaniem każdej z grup była wnikliwa analiza konkretnego przypadku oraz szybkie i precyzyjne działanie. A przyszło im zmierzyć się z takimi sytuacjami jak: upadek z wysokości, ratowanie nieprzytomnej osoby wyciągniętej z wody, udzielanie pomocy ofiarom napadu z ranami postrzałowymi oraz kłutymi, zabezpieczenie osób poszkodowanych w wypadku samochodowym oraz pomoc osobom wyniesionym z płonącego budynku. Pozorantami podczas tegorocznego egzaminu byli uczniowie I klasy liceum, którzy niezwykle realistycznie odwzorowali poszczególne zdarzenia. Ratownicy prowadzący egzamin pogratulowali wiedzy zarówno zdającym, jak i pozorantom. Pan Maciej bardzo dobrze przygotował tegorocznych zdających, dzięki niemu uczniowie zdobyli niezmiernie ważne umiejętności na przyszłość. Wszyscy zdający opuszczali salę z dobrym wynikiem i uśmiechem na twarzy. Ta lekcja z całą pewnością na długo pozostanie w pamięci każdego uczestnika.

PS. A sami egzaminujący są bardzo dumni z uczniów obu klas J Czujemy się bezpieczniej wiedząc, że posiadacie tak potrzebną umiejętność jaką jest ratowanie życia J (J.W.)

BRAWO  WY !!!