Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie akcja mająca na celu walkę  z przemocą wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i właśnie do nich jest przede wszystkim skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu pewien mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, jako przekaz: "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
Nasza szkoła przyłączyła się do działań kampanii w czwartek  30 listopada.  Tego dnia gościliśmy przedstawicieli Policji, p. Daniela Sapińskiego – terapeutę ds. uzależnień/ specjalistę w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz p. Małgorzatę Kietlińską – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu. W trakcie przeprowadzonych warsztatów uczniowie mieli możliwość udziału w panelu dyskusyjnym oraz w dwugodzinnym dyżurze zaproszonych gości, podczas którego mogli uzyskać porady bądź informacje w sprawach ich nurtujących. W tym także dniu nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie płci męskiej prezentowali na sobie białą wstążkę jako znak osobistej dezaprobaty dla przemocy wobec kobiet.