Funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji z Kętrzyna ostrzegły przed cyberprzemocą

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród młodzieży rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych.

Młodzież często podejmuje działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją, nawet jeśli pozornie jest ona błaha. A to może prowadzić już do prawdziwej tragedii. Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia młodym internautom istoty problemu, jak również i konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcę. W związku z tym zjawiskiem 21 listopada 2017 r. gościliśmy w naszej szkole funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji z Kętrzyna, które przeprowadziły zajęcia pt.: „Cyberprzemoc – zagrożenie związane z niewłaściwym korzystaniem z Internetu, portali społecznościowych i urządzeń mobilnych”. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych.  Każdy z użytkowników sieci wchodząc do niej powinien pamiętać, że obok rozlicznych zasobów czeka tam na niego wiele niebezpieczeństw. Podczas prelekcji omówiono takie formy przemocy jak: nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, szantaż, podszywanie się za kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk, a także dręczenie poprzez komunikatory internetowe, fora dyskusyjne, SMS-y,  e-maile, udostępnianie zdjęć, filmów w Internecie bez zgody osób w nich występujących. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak im wszystkim przeciwdziałać, jak reagować, gdy zostaną dotknięci którąś z powyższych form przemocy. Policjantki ostrzegły, iż w sieci nikt nie jest anonimowy, a każde użycie komputera zostawia ślady. Zastanówmy się więc zanim udostępnimy w Internecie swoje dane osobowe, zdjęcia czy filmy. Pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania. Koniecznie zweryfikujmy nowopoznane osoby, upewnijmy się co do ich intencji czy zamiarów. Zawsze warto szukać wsparcia u dorosłych- rodziców, nauczycieli, pedagoga szkolnego czy zaufanych osób. Nie wolno w  żadnym wypadku bagatelizować problemu. Prośba o pomoc jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, gdy stajemy się ofiarą.

Bardzo ważne jest, aby  korzystając z Internetu i urządzeń elektronicznych traktować użytkowników z szacunkiem, zanim zamieści się wpis lub wyśle wiadomość. Nawet w sposób niezamierzony nieprzemyślanym słowem można doprowadzić do nieszczęścia, stąd coraz większa ilość samobójstw wśród nastolatków.

Zachęcamy do odwiedzin serwisów internetowych o cyberprzemocy  poruszających problem niebezpieczeństw w Internecie:

www.fdn.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.saferinternet.pl
www.dzieckokrzywdzone.fdn.pl
www.sieciaki.pl
www.cyberprzemoc.pl
www.helpline.org.pl
www.dyzurnet.pl
www.cyberbullying.org
www.stopcyberbullying.org
www.netbullies.com

Pomoc i wsparcie dla nauczycieli oraz rodziców, których dzieci doświadczają zagrożeń online- bezpłatny numer 800 100 100

Pomoc dla osób poniżej 18 roku życia w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa online- bezpłatny Telefon Zaufania 116 111.