Niewolnictwo zwane handlem ludźmi nie jest bynajmniej terminem historycznym czy geograficznym. To proceder, który rozwija się także w naszym kraju. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym.

Każdego roku, osoby wyjeżdżające w poszukiwaniu pracy i lepszego życia są wykorzystywane w pracy przymusowej, prostytucji, do popełniania przestępstw czy wyłudzania świadczeń socjalnych i kredytów przez różnego rodzaju grupy przestępcze. A w szczegóły tej drogi przestępczej wprowadzili nas funkcjonariusze W-M Oddziału Straży Granicznej chor. szt. SG Ewa Skrzydel i kpt. SG Wojciech Bardabusz. Zgromadzona młodzież miała okazję wysłuchać ciekawej prelekcji dotyczącej wielu aspektów wspomnianego przestępstwa. Akcja funkcjonariuszy Straży Granicznej ma na celu zapobieganie, ostrzeganie i informowanie o ewentualnych krokach, które należy podjąć  w przypadku zagrożenia handlem ludźmi. Ciekawym elementem wystąpienia gości były prezentacje filmów dotyczących zagrożeń związanych z siecią czy tych, które dotyczą młodych dziewcząt werbowanych do pracy za granicą. To, co powinno pozostać w pamięci słuchaczy to podstawowe zasady, których kategorycznie należy przestrzegać decydując się na współpracę z firmą werbującą osoby do pracy za granicą. Przestępcy wabią potencjalne ofiary atrakcyjnymi ofertami pracy, wysokim wynagrodzeniem, dobrymi warunkami, gwarancją zakwaterowania. Poniżej zamieszczamy szczegóły, pamiętajcie o nich, jeśli myślicie o podjęciu pracy. A jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich znalazł się w/w sytuacjach skontaktuj się z Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla ofiar handlu ludźmi pod nr telefonu (22) 628 01 20 lub powiadom Policję.

Czytaj więcej

W drugiej części spotkania z przedstawicielami Straży Granicznej młodzież klas kończących naukę została zapoznana z  tematyką i specyfikacją zasad naboru do służby.

Dziękujemy naszym gościom za ciekawą prelekcję i cenne uwagi.