W piątek 13 października w sali gimnastycznej Zespołu Szkół  odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W przygotowaniach do apelu wzięło udział wielu zaangażowanych uczniów oraz Samorząd Uczniowski, a pracami kierowała p. Anna Krasińska. Dzień ten, najważniejsze święto polskiego szkolnictwa, to okazja do oceny pracy nauczycieli i pracowników szkoły, podziękowań, jak i podsumowań.

Dyrektor Zespołu Szkół p. Andrzej Lewandowski w swoich słowach wyraził wdzięczność kadrze pedagogicznej i pracownikom za przygotowywanie uroczystości i  przedsięwzięć szkolnych, za włożone serce, zaangażowanie i poświęcony czas. Złożył życzenia jak najczęstszych chwil wzruszeń i czerpania satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków. W stronę uczniów skierował życzenia zapału do pogłębiania wiedzy, cierpliwości, wytrwałości w zdobywaniu umiejętności i radości z dorastania. Przypomniał, że szkoła to miejsce pierwszych ważnych doświadczeń, przyjaźni, sukcesów i porażek, chwil, które pozostaną w pamięci do końca życia. „Wierzymy, że Rataj to podstawa dalszych sukcesów osobistych i zawodowych. Niech ta podstawa będzie solidna i trwała”.  Po przemówieniu p. Andrzej Lewandowski wręczył Nagrody Dyrektora. W tym roku wyróżnieni zostali nauczyciele: p. Małgorzata Chmarycz, p. Danuta Machnio, p. Monika Małolepsza, p. Julita Okrąglewska, p. Elżbieta Pupel, p. Julita Woźniakowska, p. Artur Palke, p. Szymon Bołtruczek oraz pracownicy administracji i obsługi: p. Magdalena Kulesza i p. Teresa Wielgat.

Obecny na uroczystości wicestarosta kętrzyński p. Michał Krasiński w imieniu własnym, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu i Starosty Kętrzyńskiego p. Ryszarda Niedziółki złożył nauczycielom podziękowania ”za ciężką pracę, pełną wyzwań i wyrzeczeń i stresu, za nieprzespane noce spędzone nad sprawdzianami”.

W dalszej części uroczystości Oliwia Lubelska przypomniała nam historię Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Po wyprowadzeniu sztandaru Zespołu Szkół nastąpiła część artystyczna apelu. Uczniowie odegrali fragment z  powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke” przedstawiający obraz lekcji, znakomicie wcielając się w role uczniów i nauczyciela. Następnie byliśmy świadkami Gali  Macieje 2017. Tę część poprowadzili Milena Bugaj i Kamil Sroka. Wręczyli nagrody w dziesięciu kategoriach, w których zwycięzcami zostali: w kategorii „Najlepsza stylistka”- p. Joanna Śliwka, w kategorii „Złoty humor”- ks. Karol Misiewicz, w kategorii „Złoty spokój”- p. Zofia Kuczkowska, w kategorii „Nauczyciel, który działa jak narkotyk”- p. Anna Krasińska, w kategorii „Swój człowiek”- p. Artur Palke, w kategorii „Inspektor Gadżet”- p. Krzysztof Majcher, w kategorii „Bratnia dusza”- p. Anna Krasińska, w kategorii Fit Mistrz- p. Amanda Mazurowska, w kategorii „ Złota rączka”- p. Ireneusz Fic, w kategorii „Zaplątany w sieci”- p. Artur Palke, w kategorii „Błysk i blask”- p. Małgorzata Bartosiak.

Kilka dni temu w naszej szkole zakończył się Szkolny Turniej Piłki Ręcznej. Uroczysty apel to wspaniała okazja do wyróżnienia najlepszych z najlepszych, drużyny wygranej- klasy IV TE/TAK. Zawodniczki i zawodnicy otrzymali puchar i owacje publiczności.

Tego dnia i w ręce uczniów powędrowały słodkie nagrody. Kierownik Kształcenia Praktycznego p. Danuta Machnio nagrodziła tych, którzy we wrześniu uzyskali najlepszą frekwencję. Tym wyróżnionym pogratulował również dyrektor szkoły. A najlepszą frekwencję wśród klas uzyskały: miejsce I- klasa I Technikum Informatyczne, miejsce II- klasa I Technikum Poligrafii i Grafiki Cyfrowej, miejsce III- klasa  II Technikum Informatyczne.

Na tym zakończyliśmy obchody tak istotnego dnia w kalendarzu naszej szkoły. Dziękujemy za przygotowanie apelu, który dostarczył zebranej społeczności szkolnej wielu miłych wrażeń. Oby w kolejnym roku spełniły się wszystkie życzenia, które usłyszeliśmy tego dnia.

Video: Michał Samotyha

 

Zdjęcia : Borucka Anna, Lasek Wiktoria, Prościńska Natalia