Jeszcze kilka dni temu witaliśmy w naszych progach wielu gości, w tym prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Technicznych UWM dr inż. Jerzego Domańskiego, a teraz to z myślą o nas Uniwersytet Warmińsko- Mazurski otworzył swe podwoje. Kilkunastu uczniów klas IV TEA oraz Szymon z klasy IV TI zainteresowanych ofertą dalszego kształcenia wraz z Dyrektorem Zespołu dotarło o poranku 5 kwietnia na teren miasteczka studenckiego Kortowo.

Pan Dyrektor wraz z innymi dyrektorami szkół z całego województwa, które zawarły z uczelnią porozumienia o współpracy, omówili z władzami uczelni plany dalszej współpracy. A my w tym czasie przemierzaliśmy kilometry uniwersyteckich korytarzy, aby zobaczyć jak  najwięcej z tego, co przygotowali dla nas studenci. A czekało na nas mnóstwo wydarzeń. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży opowiadali, jak będzie wyglądał w tym roku egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. Studenci zaprezentowali ofertę kształcenia Uniwersytetu na najbliższy rok akademicki, podpowiadali, jaki kierunek studiów jest dla każdego najlepszy. Wyjaśnili kryteria kwalifikacji kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018. Opowiedzieli, jak wygląda rekrutacja na studia w UWM. A potem mieliśmy okazję wybrać między prezentacjami wydziałów i agend studenckich, zwiedzaniem campusu, laboratoriów, pracowni, auli wykładowych, Biblioteki Uniwersyteckiej i osiedla akademickiego. Dostrzegliśmy wiele starań, które doceniamy. Wyjazd z pewnością przydatny i ciekawy. W skrócie- było genialnie!