Czy chcesz mieć wpływ na otaczający Cię krajobraz projektując i pielęgnując ogrody, osiedla czy tereny rekreacyjne?

Czy chciałbyś nauczyć się pięknie zaaranżować wnętrze np. sali weselnej przy użyciu różnorodnych kwiatów?

 

Czy chcesz nauczyć się tworzenia pięknych kompozycji z roślin ozdobnych?

Jeśli tak, to  klasa dla Ciebie!

Technik architektury krajobrazu ze specjalnością bukieciarstwo i dekoracje roślinne to zawód dla tych, którzy świetnie czują się w otoczeniu pięknej przyrody, mają pomysły na zagospodarowanie przestrzeni czy dekorację wnętrz. Dzięki poznanym na zajęciach technikom nauczysz się komponować i porządkować przestrzeń, a także dbać o nią przez cały rok. Nauczysz się, jak przejść od pomysłu do wykonania, a przy tym zdobędziesz ciekawy, dobrze płatny zawód. Jeśli więc lubisz obcować z naturą, jesteś kreatywny, dokładny, masz wyobraźnię przestrzenną- dołącz do nas!

Atuty zawodu:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i kształtowania krajobrazu
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 • przygotowanie praktyczne z zakresu sztuki układania kwiatów żywych i sztucznych oraz tworzenia aranżacji  z udziałem roślin
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu
 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych umożliwiających pracę za granicą 
 • uzyskanie dyplomu ‎ potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe, do którego dołącza się ‎Europass  w języku polskim i angielskim; stanowi on uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających naukę na wszystkich kierunkach studiów i szkół policealnych
 • realizacja kursu prawa jazdy kategorii „T”
 • wycieczki zawodowe i lekcje terenowe
 • udział w projektach i konkursach

 Perspektywy dalszego kształcenia:

 • ułatwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska
 • umożliwia kontynuację nauki na dowolnym kierunku studiów, w szkołach pomaturalnych i policealnych
 • umożliwia kontynuację nauki na kursach bukieciarstwa i florystyki, florystyki z elementami dekoracji wnętrz, florystyki z elementami projektowania ogrodu

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; w jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
 • w  jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni/
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
 • w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych
 • szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
 • kwiaciarniach, studiach florystycznych
 • we współpracy z architektami wnętrz i konsultantami ślubnymi

Absolwenci mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Zdobyta wiedza umożliwia:

 • wykonywać rysunki robocze elementów architektury krajobrazu
 • wykonywać pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzeniem terenów zieleni
 • sporządzać plany sytuacyjno-wysokościowe
 • rozpoznawać podstawowe rodzaje budowli i ich elementy
 • charakteryzować elementy konstrukcji budowlanych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni
 • rozpoznawać typy i rodzaje gleb oraz charakteryzować ich właściwości
 • rozpoznawać gatunki roślin
 • charakteryzować  typy i elementy krajobrazu oraz oceniać jego walory estetyczne
 • przeprowadzać inwentaryzację i monitoring istniejących obiektów architektury krajobrazu
 • pielęgnować tereny zieleni otaczające obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne
 • sadzić i pielęgnować drzewa i krzewy ozdobne
 • zakładać i pielęgnować rabaty kwiatowy i bylinowe oraz runa leśne i parkowe
 • zakładać i pielęgnować różnego typu powierzchnie trawiaste
 • wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej
 • dobierać rośliny, naczynia i materiały pomocnicze i wykonywać dekoracje roślinne
 • stosować specjalistyczne programy komputerowe wspomagające projektowanie
 • sporządzać dokumentację techniczną w poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Interesuje Cię zakwaterowanie w internacie? >> Czytaj więcej