W piątek 22 września  w godzinach popołudniowych  20 uczniów technikum architektury krajobrazu oraz technikum informatycznego- programowanie i testowanie gier komputerowych (e-sport) wzięło udział w pierwszych zajęciach w ramach realizacji projektu  „Wsparcie zawodowe poprzez zajęcia dodatkowe”.

Projekt ten dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Cel projektu to nabycie kompetencji pracowniczych poprzez uzyskanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia kursów zawodowych i szkoleń interpersonalnych oraz odbycia staży u pracodawców do września 2018.  Już w miniony weekend młodzi uczestnicy zaczerpnęli  wiedzę z zakresu zarządzania czasem i autoprezentacji. A to dopiero wstęp do  zdobywania nowych  kompetencji zawodowych. Projekt zakłada bowiem współpracę z pracodawcami, realizację kursów grafiki komputerowej, grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej ECDL, Photoshop, SketchUp, kurs florystyczny, kurs prawa jazdy kat.B oraz blok szkoleń umiejętności pracowniczych. Tak więc w planie zajęć na najbliższy rok widnieją m.in. zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem czy kurs przygotowujący do egzaminu potwierdzającego poziom kompetencji z j. angielskiego (TOEIC).  Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w praktyce w ramach stażu u pracodawców. Realizacja projektu przyczyni się z całą pewnością do wzrostu zatrudnienia uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych oraz zastosowanie ich w codziennej pracy u pracodawcy.

Zapraszamy do śledzenia fotorelacji z kolejnych zajęć. Najbliższe już 4 października.