W ramach projektu dla uczniów zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

1) Diagnoza       

2) Szkolenie pt. Wykorzystanie druku 3D w praktyce

3) Kurs pt. Tworzenie grafiki trójwymiarowej

4) Kurs pt. Robotyka - programowanie

5) Kurs pt. Branżowy język angielski

6) Szkolenie pt. Zarządzanie czasem

7) Kurs pt. Prawo jazdy kat. B

8) Płatny staż zawodowy

 

Realizacja projektu ma przełożyć się na  wzrost zatrudnialności uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u pracodawcy. Działania pozwalają na zwiększenie zatrudnialności uczniów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Projekt przyczynia się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości systemu szkoleń służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego.