W ramach projektu dla uczniów zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

1) Diagnoza       

2) Szkolenie pt. Wykorzystanie druku 3D w praktyce

3) Kurs pt. Tworzenie grafiki trójwymiarowej

4) Kurs pt. Robotyka - programowanie

5) Kurs pt. Branżowy język angielski

6) Szkolenie pt. Zarządzanie czasem