"Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu" – kolejny projekt międzynarodowy w naszej szkole

Wczorajszy dzień dostarczył nam wielu pozytywnych emocji i powodów do dumy. Nasza szkoła nie tylko odniosła zwycięstwo jako „Innowacyjna szkoła” za ciekawą ofertę edukacyjną. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu odniósł kolejny sukces - wczoraj dowiedzieliśmy się, iż nasza szkoła została beneficjentem programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Na 695 złożonych przez szkoły z całej Polski wniosków tylko 152 otrzymały akceptację i grant na realizację projektu. Wśród wysoko ocenionych wniosków znalazł się również wniosek napisany przez nauczycielki Zespołu Szkół panią Annę Jałoszewską i panią Dorotę Paradę.

Udział w projektach międzynarodowych jest jednym z celów priorytetowych w naszej placówce i ogromną szansą dla uczniów i nauczycieli na wyrównanie szans. Nasz projekt "Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu" uwzględnia indywidualne potrzeby szkoły i będzie służyć wdrażaniu nowych rozwiązań zaobserwowanych za granicą oraz przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach tego projektu nauczyciele będą uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych do Anglii i na Maltę (IX.2016 – VIII.2018), gdzie brać będą udział w kursach językowych, metodycznych, metodyczno-językowych oraz kursach specjalistycznych.

Uczestnictwo w tym projekcie umożliwi nauczycielom poznanie nowych kultur i krajów, podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia i uświadomienie jak wiele możliwości daje znajomość języka angielskiego. Ponadto ważnym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji kadry pedagogicznej nie tylko w zakresie znajomości języka obcego, ale przede wszystkim stosowania nowych narzędzi i metod nauczania w pracy z uczniami (ICT, CLIL) oraz nabycie niezbędnych umiejętności i doświadczeń, które zostaną wykorzystane podczas prowadzonych przez nich zajęć.

By wzbogacić ofertę edukacyjną naszej szkoły i stworzyć naszym uczniom szansę zdobycia bogatszego doświadczenia chcielibyśmy w przyszłości realizować tu projekty międzynarodowe a także umożliwić naszym uczniom udział w praktykach zawodowych odbywanych w instytucjach zagranicznych w ramach programu Erasmus +. Dążymy zatem do tego, by kadra pedagogiczna posiadała niezbędne umiejętności językowe pozwalające im na sprawowanie opieki podczas mobilności w celu odbycia praktyk zawodowych bądź podczas projektów partnerstw strategicznych wspierających wymianę dobrych praktyk. Chcemy podnosić wymiar europejski naszej szkoły, by nasza placówka dzięki realizacji projektów postrzegana była w środowisku lokalnym jako nieustannie rozwijająca się.  Z pewnością udział nauczycieli w kursach językowych i specjalistycznych zmotywuje ich do zaangażowania się w realizację planowanych projektów unijnych.