Od początku bieżącego roku szkolnego realizowany jest w Zespole Szkół kolejny projekt międzynarodowy "Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu" finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Uwzględnia on indywidualne potrzeby szkoły i będzie służyć wdrażaniu nowych rozwiązań zaobserwowanych za granicą oraz przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach tego projektu nauczyciele będą uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych do Anglii i na Maltę (IX.2016 – VIII.2018), gdzie brać będą udział w kursach językowych, metodycznych  oraz kursach specjalistycznych.

Od października nauczyciele biorący udział w projekcie  uczestniczą w kursie językowym prowadzonym w naszej szkole, by umożliwić im  swobodne zaangażowanie się podczas zajęć na zaplanowanych kursach zagranicznych.

Uczestnictwo w tym projekcie umożliwi nauczycielom poznanie nowych kultur i krajów, podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia i uświadomienie jak wiele możliwości daje znajomość języka angielskiego. Ponadto ważnym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji kadry pedagogicznej nie tylko w zakresie znajomości języka obcego, ale przede wszystkim stosowania nowych narzędzi i metod nauczania w pracy z uczniami (ICT, CLIL) oraz nabycie niezbędnych umiejętności i doświadczeń, które zostaną wykorzystane podczas prowadzonych przez nich w szkole zajęć.