Agrupamento de Escolas de Benavente (AEB) to grupa szkół od przedszkola do szkoły średniej (3-20 lat), z ok. 1900 uczniami i ok. 200 nauczycielami, zlokalizowana 50 km od Lizbony. Szkoła organizuje działania z uczniami w ścisłej współpracy z lokalnymi organizacjami, które aktywnie angażują się w zajęcia pozalekcyjne z udziałem wielu uczniów.

Szkoła bierze udział w projektach Erasmus plus. Nauczyciele wykorzystują nowe technologie w klasie i angażują uczniów w wiele zajęć pozalekcyjnych.

 

STRONA SZKOŁY: Agrupamento de Escolas de Benavente (Portugal)

 

 

Tak swój kraj i szkołę przedstawili uczniowie z Portugalii

  

Portugal 

 

 

School in Benavente