Projekt napisany głównie z myślą o naszej młodzieży ma charakter dwutorowy, oferuje szeroki zakres działań przynoszących korzyści zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

 


1.Krótkoterminowa wymiana grup uczniów. Wzmacnianie świadomości dotyczącej demokracji i rzeczywistości rozszerzonej *

(* Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality) – system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest, generowana w czasie rzeczywistym, grafika 3D)

 

Students' mobility to Greece (Student learning event) Raising Democracy and Augmented Reality

 

 •  Podczas tego spotkania wszystkie szkoły partnerskie podjęły działania w zakresie urozmaicenia procesu uczenia się poprzez gry koncentrując się na grach z rozszerzoną rzeczywistością (augmented reality) 
 • Uczniowie podczas działaniach przygotowawczych i projektowych wykorzystywali liczne narzędzia cyfrowe, pracując w grupach znaleźli i zaprezentowali wspólne cechy łączące je z krajami partnerskimi. 
 •  Wszystkie delegacje zaprezentowały również swoje kraje, miasta i szkoły. 
 •  Proces uczenia się w środowisku kulturowym i odwiedzanie miejsc o ważnym dziedzictwie w kontekście europejskim miały miejsce podczas wycieczki dla nauczycieli i uczniów zorganizowanej na południu wyspy Rodos, gdzie zgromadzono cyfrowy materiał do projektowania gier, e-czasopisma, blogu, strony internetowej, Facebooka, Instagramu itp. Zaczęliśmy od akropolu w Lindos. Wizyta w Lindos zakończyła się w kościele prawosławnym św. Pawła i na plaży. Później udaliśmy się do klasztoru Skiadi, gdzie ojciec Zacchary przywitał nas pysznymi smakołykami i przekąskami. Nasza wycieczka po południowych Rodos zakończyła się w Prasonisi, skąd wyjechaliśmy do Lahanii, gdzie zjedliśmy pyszny i tradycyjny posiłek w najstarszej restauracji w wiosce. 
 •  Podczas wycieczki do miasta Rodos uczniowie odkrywali sekrety miejscowości wykorzystując zaprojektowane wcześniej gry z rozszerzoną rzeczywistością (augmented reality).  
 • Młodzież rozwijała swoją kreatywność przedstawiając w zespołach międzynarodowych przygotowane wcześniej dramy dotyczące demokracji – zostało to nagrane i umieszczone na stronie projektu. Dzięki tym występom artystycznym stali się bardziej świadomi demokracji i gotowi do większego zaangażowania w dyskusje o niej, zarówno na szczeblu szkolnym, jak i międzynarodowym. Podniosła się ich świadomość znaczenia wspólnych wartości demokratycznych we współczesnym świecie. 
 • Uczniowie uczestnicząc w tym spotkaniu rozwijali swoje umiejętności miękkie: komunikację, współpracę, przedstawianie prezentacji, rozwiązywanie problemów, negocjacje, krytyczne i kreatywne myślenie oraz umiejętności w zakresie ICT. 
 • Podczas spotkania uczniowie stworzyli e-czasopismo i film o przebiegu spotkania oraz dokonali wpisów na blogu projektu. 
 • Dzięki podróży do szkoły partnerskiej uczniowie uczyli się w autentycznych sytuacjach, doskonalili znajomość języka angielskiego, zwiększając poczucie własnej wartości i stając się bardziej niezależnymi i tolerancyjnymi obywatelami Europy.

 

  2. Krótkoterminowe szkolenie dla nauczycieli

 Nowa metodologia: aplikacje rozszerzonej rzeczywistości w edukacji - łączenie gier z dziedzictwem kulturowym

 

 

Teachers' mobility to Greece (Joint Staff Meeting). New Methodology: Augmented Reality Apps For Education - Connecting Games With Cultural Heritage

 

 

 • Wszystkie szkoły dostrzegły potrzebę modernizacji metod nauczania, większej koncentracji na uczniach. Greccy nauczyciele przedstawili propozycję w łączeniu rzeczywistości rozszerzonej codzienną praktykę w procesie edukacji.
 •  W kontekście sal lekcyjnych wzbogaconych o ICT szkoła grecka korzysta już z gier z rozszerzoną rzeczywistością, często wykorzystując je na zajęciach. Wszyscy nauczyciele wzięli udział w warsztatach, podczas których greccy nauczyciele podzielili się swoim doświadczeniem z europejskimi kolegami.  
 • W ramach zajęć nauczyciele skupili się na metodologii nauczania opartej na aplikacjach rozszerzonej rzeczywistości w edukacji, która może mieć zastosowanie do wszystkich przedmiotów, a tym samym pozwala prowadzić lekcje w sposób bardziej interdyscyplinarny. Ponadto zwiększa zaangażowanie uczniów zachęcając do rozwijania ich umiejętności przekrojowych. 
 • Uczestnicy współpracowali w grupach międzynarodowych tworząc plany lekcji oparte na aplikacjach rozszerzonej rzeczywistości w edukacji, które będą zawarte w ebook RRC. Wykorzystana została do tego Aplikacja Learning Designer. 
 •  Nastąpiła również wymiana przykładów dobrych praktyk - nauczyciele prowadzili zajęcia dotyczące demokracji dla uczniów greckich oraz międzynarodowej grupy uczniów Erasmus plus i uczestniczyli w obserwowaniu lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli.  Dzięki temu poprawili swoje umiejętności językowe i umiejętności IT. Nauczyciele są gotowi by wprowadzić zmiany w swojej obecnej praktyce nauczania. 
 • Nauczyciele dowiedzieli się również jak zwiększyć atrakcyjność i walory edukacyjne wycieczek szkolnych, przygotowując się do zajęć plenerowych w Rodos.

 
 Ścisła współpraca z kolegami z różnych części Europy podniosła świadomość nauczycieli o ich przynależności do europejskiego dziedzictwa kulturowego i zainspirowała ich do nauczania ich uczniów wspólnych pozytywnych wartości demokracji i UE.