Wszystkim uczestnikom projektu RRC Erasmus plus zaprezentowaliśmy przygotowane przez uczniów przed wyjazdem prezentacje.

 

 

“Mój kraj jako część Unii Europejskiej”Wiktoria, Weronika i Ala przedstawiły Polskę uczestnikom projektu. 

POLSKA

 

a

 

 

 

Systemy oświaty w krajach partnerskich

 

Nauczycielom biorącym udział w projekcie przedstawiliśmy system oświaty w Polsce i porównywaliśmy go z systemami innych krajów partnerskich.

 

 

 

 

 

 

Kultura i tradycje w Polsce

Nauczyciele przeprowadzili lekcję w klasie uczniów z Chorwacji na temat “Kultura i tradycje w Polsce”.

 

  

 

 

 

 

Tradycyjny sad - Traditional Orchard

 

  Ala, Wiktoria i Weronika przedstawiły realizowany przez nie w ramach działań ekologicznych w szkole w Reszlu projekt “Tradycyjny sad”.