Projekt napisany głównie z myślą o naszej młodzieży ma charakter dwutorowy, oferuje szeroki zakres działań przynoszących korzyści zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

 

 

 

1.  Krótkoterminowa wymiana grup uczniów

 

Młodzi obywatele UE przyjaźni dla środowiska

 

 

Students' mobility to Croatia (Student learning event)

 

EU and Environmentally Friendly Young Citizens

 

 

    Podczas tego spotkania wszystkie szkoły partnerskie podjęły działania w zakresie aktywnej edukacji obywatelskiej z naciskiem położonym na rozwój stosunków międzynarodowych oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne.

 

 

      Uczniowie podczas działaniach przygotowawczych i projektowych wykorzystywali liczne narzędzia cyfrowe, pracując w zespołach i poznając ich przynależność dziedzictwa do Europejskiego. Wszystkie delegacje zaprezentowały swoje, miasta, szkoły oraz zwyczaje i tradycje.

 

 

   Uczniowie współpracowali w zespołach międzynarodowych promując postawę przyjazną dla środowiska poprzez sadzenie drzew w Europejskiej Alei obok szkoły oraz projektowanie kodów QR zamiast drukowanych materiałów turystycznych. Dzięki temu stali się bardziej świadomi ekologicznie i gotowi do większego zaangażowania w projekty i ruchy na rzecz ochrony środowiska, zarówno na szczeblu szkolnym, jak i międzynarodowym. Podniosła się ich świadomość znaczenia zrównoważenia ekologicznego, poznali znaczenie zdrowych relacji, w tym relacji ze środowiskiem.

 

 

      Młodzież rozwijała swoją kreatywność poprzez tworzenie i uczestnictwo w projektowania znaków QR kodów, które należało umieścić obok ważnych zabytków w Zaprešiću, w wirtualnej wycieczce po Zaprešiću z kodami QR oraz poprzez udział w rozstrzygnięciu konkursu na logo projektu oraz tworzenie ceramicznej wersji logo projektu podczas warsztatów ceramicznych. Zorganizowane zostały również międzynarodowe stoiska z żywnością typową dla każdego kraju przywiezioną do Chorwacji przez delegacje międzynarodowe.

 

      Podczas spotkania uczniowie stworzyli e-czasopismo, blog i film o przebiegu spotkania.

 

 

      Dzięki podróży do szkoły partnerskiej uczniowie uczyli się w autentycznych sytuacjach, doskonalili znajomość języka angielskiego, zwiększając poczucie własnej wartości i stając się bardziej niezależnymi i tolerancyjnymi obywatelami Europy.

 

 

 

 

2. Krótkoterminowe szkolenie dla nauczycieli

 

 Nowa metodologia: PBL (Problem Based Learning) jako narzędzie zwiększania zaangażowania uczniów

 

 

 

Teachers' mobility to Croatia (Joint Staff Meeting)

 

New Methodology: PBL as a Tool of Increasing Students’ engagement

 

 

 

      Wszystkie szkoły dostrzegły potrzebę modernizacji metod nauczania, większej koncentracji na uczniach i włączeniu nieformalnej edukacji w codzienną praktykę.

 

 

      W ramach zajęć nauczyciele skupili się na metodologii nauczania PBL, która ma zastosowanie do wszystkich przedmiotów, a tym samym pozwala prowadzić lekcje w sposób bardziej interdyscyplinarny. Ponadto zwiększa zaangażowanie uczniów zachęcając do rozwijania ich umiejętności przekrojowych.

 

      Uczestnicy współpracowali w grupach międzynarodowych tworząc plany lekcji oparte na metodzie PBL, które będą zawarte w ebook RRC. Wykorzystana została do tego Aplikacja Learning Designer.

 

      Nastąpiła również wymiana przykładów dobrych praktyk - nauczyciele prowadzili zajęcia dla uczniów chorwackich oraz międzynarodowej grupy uczniów Erasmus plus i uczestniczyli w obserwowaniu lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli.  Dzięki temu oprawili swoje umiejętności językowe, ale także umiejętności IT. Nauczyciele poczuli się pewnie i są gotowi by wprowadzić zmiany w swojej obecnej praktyce nauczania.

 

      Uczestniczyli również w szkoleniu eTwinning, co zachęciło ich do realizacji projektów eTwinning jako część swojego planu nauczania w przyszłości. Nauczyciele będą kontynuować międzynarodową współpracę poprzez projekty eTwinning i w ten sposób będą nadal rozwijać sieć europejska i pomogą szkole realizować europejski wymiar.

 

 

      Nauczyciele dowiedzieli się również jak zwiększyć atrakcyjność i walory edukacyjne wycieczek szkolnych, przygotowując się do zajęć plenerowych w Plitwicach.

 

      Ścisła współpraca z kolegami z różnych części Europy podniosła świadomość nauczycieli o ich przynależności do europejskiego dziedzictwa kulturowego i zainspirowała ich do nauczania ich uczniów wspólnych pozytywnych wartości UE.