Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

   

Data

Wydarzenie

02.09.2019 poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

12.09.2019 czwartek

Zebranie z Rodzicami

14.10.2019 poniedziałek

Przyrzeczenie klas pierwszych

14.10.2019 poniedziałek

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

08.11.2019 piątek

Apel z okazji Święta Niepodległości

12.12.2019 czwartek

Zebranie z Rodzicami

12.12.2019 czwartek

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach maturalnych

20.12.2019 piątek

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

20.12.2019 piątek

Uroczysta Wigilia Szkolna

23.12.2019- 31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

02.01.2020 czwartek

Śródroczna rada klasyfikacyjna klas maturalnych

03.01.2020 piątek

Zakończenie semestru klas maturalnych

09.01.2020 – 09.02.2020

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

15.01.2020 środa

Śródroczna rada klasyfikacyjna klas pozostałych

16.01.2020 czwartek

Zebranie z Rodzicami

20.01.2020- 02.02.2020

Ferie zimowe

19.02.2020 środa

Dzień Patrona Szkoły

18.03.2020 środa

Zebranie z Rodzicami

01.04.2020 środa

Dzień Otwarty Szkoły

07.04.2020 wtorek

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych

08.04.2020 środa

Zebranie z Rodzicami klas maturalnych

09.04.2020- 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

17.04.2020 piątek

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

22.04.2020 środa

Końcowa rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

24.04.2019 piątek

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

04.05.2020 – 31.05.2020

Egzaminy maturalne

10.06.2020 środa

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych

10.06.2020 środa

Zebranie z Rodzicami

19.06.2020 piątek

Wystawienie ocen końcoworocznych

23.06.2020 wtorek

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

23.06.2020 wtorek

Końcowa rada klasyfikacyjna

26.06.2020 piątek

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

29.06.2020 – 03.07.2020

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie