KADRA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W RESZLU

Rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja / Nauczany przedmiot

1.

Bołtruczek Szymon

Przedmioty zawodowe

2.

Chmarycz Małgorzata

Język polski, Język angielski

3.

Agnieszka Śpiewak/

zast. Diduch Natalia

Pedagog szkolny

4.

Drężek- Bołtruczek Wioletta

Język polski, Wiedza o kulturze

5.

Gamdzyk Leszek

Wychowanie fizyczne / Wychowawca  w  internacie

6.

Gronek Anna

Podstawy przedsiębiorczości

7.

Jałoszewska Anna

Język angielski

8.

Jelisiejew Krzysztof

Historia i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie/ Przedmioty zawodowe

9.

Kuczkowska Zofia

Biologia, Chemia

10.

Kuleszo Magdalena

Koordynator Internatu

11.

Kurgan- Romańczuk Katarzyna

Przedmioty zawodowe, Plastyka

12.

Kuś Maciej

Ratownictwo medyczne

13.

Majcher Krzysztof

Fizyka, Przedmioty zawodowe

14.

Małolepsza Monika

Przedmioty Zawodowe, Biologia, Chemia

15.

Mazurowska Amanda

Wychowanie fizyczne

16.

ks. Misiewicz Karol

Religia

17.

Mieszkowski Robert

Przedmioty zawodowe

18.

Mieszkowski Waldemar

Dyrektor Zespołu Szkół, Informatyka

19.

Ogłuszka Tadeusz

Edukacja dla bezpieczeństwa, Podstawy przedsiębiorczości, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Działalność gospodarcza, Pracownia zajęć praktycznych

20.

Okrąglewska Julita

Biblioteka szkolna

21.

Pakulska Katarzyna

Religia

22.

Palke Artur

Przedmioty zawodowe

23.

Parada Dorota

Matematyka

24.

Pawłowski Jarosław

Zajęcia praktyczne, Przedmioty zawodowe

25.

Piechota Ewa

Matematyka, Geografia

26.

Pupel Elżbieta

Kierownik Praktyk Zawodowych, Geografia

27.

Rogulski Marek

Przedmioty zawodowe

28.

Siwek Sławomir

Edukacja pożarnicza

29.

Speth Amanda

Wychowawca w internacie

30.

Subocz Grzegorz

Wychowanie fizyczne, Przedmioty zawodowe

31.

Śliwka Joanna

Przedmioty zawodowe, Informatyka

32.

Śliwka Mariusz

Historia i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie

33.

Woźniakowska Julita

Język niemiecki

34.

Woźniakowski Sławomir

Wychowawca w internacie