Drodzy Rodzice/ Prawni opiekunowie uczniów

Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

Poddajemy Państwa konsultacji załączony poniżej

 

projekt Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły

na rok szkolny 2017/2018.

Jesteśmy otwarci na Państwa opinie oraz propozycje zmian.

Wszelkie uwagi mogą Państwo zgłaszać wychowawcom klas,

pedagogowi szkolnemu, Kierownikowi Szkolenia Praktycznego

oraz dyrektorowi szkoły

w czasie zebrań rodzicielskich dn. 28 września 2017r.

Zachęcamy do wnikliwej lektury,

wierząc, iż nasze i Państwa współdziałanie w tym zakresie 

zapewni sukces działań wychowawczych szkoły.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny