KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Lp. Data Wydarzenie
1. 01.09.2016 (czwartek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2. 29.09.2016 (czwartek) Przyrzeczenie klas pierwszych
3. 29.09.2016 (czwartek) Zebranie z rodzicami
4. 05 - 11.10.2016 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
5. 14.10.2016 (piątek) Dzień Edukacji Narodowej
6. 10.11. 2016 (czwartek) Apel z okazji Święta Niepodległości
7. 17.11.2016 (czwartek) Zebranie z rodzicami
8. 28.11.2016 (poniedziałek) Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach maturalnych
9. 12.12.2016 (poniedziałek) Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych
10. 22.12.2016 (czwartek) Wigilia szkolna - Jasełka
11. 23.12 -30.12.2016 Zimowa przerwa świąteczna
12. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
13. 12.01.2017(czwartek) Zebranie z rodzicami
14. 18.01.2017 (środa) Śródroczna rada klasyfikacyjna klas pozostałych
15. 23.01 - 05.02. 2017 Ferie zimowe
16. 22.02.2017 (środa) Dzień Patrona Szkoły
17. 06.04.2017 (czwartek) Zebranie z rodzicami
18. 13 - 18. 04. 2017 Wiosenna przerwa świąteczna
19. 19.04.2017 (środa) Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych
20. 26.04.2017 (środa) Końcowa rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych
21. 28.04.2017 (piątek) Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
22. 08-26.05.2017 Egzaminy maturalne
23. 09.01 – 23.02.2017 Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
24. 06.06.2017 (wtorek) Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych
25. 08.06.2017(czwartek) Zebranie z rodzicami
26. 14.06.2017 (środa) Wystawienie ocen końcoworocznych
27. 21.06.2017 (środa) Końcowa rada klasyfikacyjna
28. 23.06.2017 (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
29. 26.06 – 02.07.2017 Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie


SEKRETARIAT SZKOŁY

OTWARTY

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 7:00 DO 15:00 

Logowanie strona