Umiejętności miękkie

 najbardziej cenione przez pracodawców

Przed Tobą jedne z najważniejszych rozmów, które zdecydują o Twojej przyszłości- rozmowy kwalifikacyjne. Przygotowując się do nich warto mieć rozeznanie dotyczące wymagań pracodawców, kluczowych umiejętności, które mogą mieć wpływ na wybór właśnie Ciebie spośród innych kandydatów. Świat się zmienia, zmienia się także rynek pracy.

To co najistotniejsze to fakt, iż coraz większe znaczenie mają już nie wiedza i umiejętności twarde (wyuczone  w szkole, uwieńczone egzaminem państwowym), ale te, których szkoła nie kształci- umiejętności miękkie. Czym są? Już dzisiaj zacznij nad nimi pracować.

Umiejętności miękkie zawierają się w kilku dziedzinach:

·        INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Zdecydowanie najważniejsza, najbardziej ceniona przez pracodawców. W USA ma 3-krotnie większą wartość niż IQ kandydata. Co się na nią składa? Zarządzanie emocjami i ich świadoma kontrola, umiejętność bycia leaderem, umiejętność rozwiązywania konfliktów w pracy, w kręgu przyjaciół i w domu, logiczny sposób myślenia

·        INTELIGENCJA SPOŁECZNA

To umiejętność dogadania się z zespołem, budowanie relacji z osobami w środowisku pracy, networking czyli umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi podobnej branży, pokazanie swojej osoby, przedstawienia swojej firmy w taki sposób, aby druga strona zechciała nawiązać współpracę

·        INTELIGENCJA FINANSOWA

Umiejętność zastosowania strategii i praktyk finansowych, które pomnożą finanse firmy, a więc to, czy umiesz „robić pieniądze”

·        INTELIGENCJA BIZNESOWA (przedsiębiorczość)

Umiejętność zarządzania ludźmi, budowania zespołu, który pójdzie za Tobą, uwierzy w Twoją misję i dokona zmian na lepsze dla Twojej firmy lub klienta; umiejętność sprzedaży, bo jeśli nie potrafisz się sprzedać, nie istniejesz. Dzięki tej umiejętności wygrasz z konkurencją, ponieważ właściwie opiszesz i sprzedasz produkt (opakowanie); leadership (przywództwo), a więc prowadzenie firmy, zespołu, umiejętność bycia leaderem to tworzenie zespołu, który osiągnie cel firmy; public speaking  czyli umiejętność prezentacji swoich idei; coaching czyli praca nad samorozwojem np. poprzez szkolenia i warsztaty, pracę z coachem. Po co? Aby być coraz lepszym, aby zwiększać swoje możliwości, aby wykorzystać feedback (informację zwrotną) do swoich dalszych działań i do pracy zespołu, aby być skuteczniejszym, aby uczyć się na błędach i ich już więcej nie popełniać.

To wszystko, te wszystkie umiejętności stworzą Ciebie jako najbardziej atrakcyjnego kandydata na rynku. A więc pracuj nad sobą, planuj swoją przyszłość i dbaj o stały rozwój. Powodzenia!!!

komunikację i inteligencję emocjonalną w pracy. Prezesi doceniają już te kompetencje na tyle, że są one głównymi poszukiwanymi w kandydatach do pracy. Z badań przeprowadzonych przez PwC na 1300 prezesach firm z całego świata wynika, że CEO poszukują u pracowników głównie tych trzech rzeczy:

 • kreatywność
 • innowacyjność
 • rozwinięta inteligencja emocjonalna

Dodajmy, że również według najbogatszego Chińczyka Jacka Ma inteligencja emocjonalna to, obok IQ, jedna z dwóch kluczowych, "miękkich cech" niezbędnych do osiągania sukcesu.

Jak mówił nam Marcin Tchórzewski, prezes szkoły programowania Coders Lab, obecnie trzy najważniejsze umiejętności programistów na rynku pracy to:

 • rozwiązywanie problemów
 • logiczne myślenie
 • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie

Szczególnie kompetencje miękkie ważne są dla przyszłych liderów i managerów - bez nich szybko okaże się, że zespół nie pracuje tak, jak powinien.

. Coraz częściej jednak firmy i ich prezesi podkreślają, że oczekują właśnie kompetencji miękkich - nawet od specjalistów.

Od lat mówimy o podziale kompetencji w pracy i w życiu na "miękkie i twarde". Te drugie, często określane jako "konkretne", np. umiejętność programowania czy projektowania, zwykło uznawać się za kluczowe dla odnoszenia sukcesu na rynku pracy. Ale coraz częściej mit ten jest odczarowywany.

kompetencje miękkie związane są m.in. z komunikacją, umiejętnościami interpersonalnymi i społecznymi czy inteligencją emocjonalną". To często o wiele trudniejsze do nauczenia rzeczy, niż np. programowanie, bo wymagają długiej i głębokiej pracy nad sobą - swoim postrzeganiem świata i siebie, opanowania ego, świadomości emocji.

Umiejętności miękkie to bardzo szerokie pojęcie. W ich skład wchodzą m.in.: zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność kooperacji, rozwiązywania problemów, czy autoprezentacji. Umiejętności te czynią nas istotami społecznymi i decydują o zdolności współdziałania z innymi ludźmi. Warto je doskonalić, ponieważ to właśnie one mogą zadecydować o zdobyciu wymarzonego stanowiska. A z punktu widzenia pracodawcy mogą zaważyć o sukcesie całej firmy.

W obecnych czasach umiejętności miękkie wysuwają się na pierwszy plan w procesie rekrutacji pracowników. Praktycznie we wszystkich ogłoszeniach o pracę, oprócz wymogów formalnych, znajdują się także wymagania dotyczące umiejętności miękkich. Ukrywają się one pod takimi pojęciami, jak zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w grupie, czy radzenie sobie ze stresem i presją czasu. Właściwy dobór pracowników, ze względu na ich kompetencje miękkie, stał się jednym z kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania firmą.

Pytania o kompetencje – pytania behawioralne

 • Proszę podać przykład projektu, który był Pana/Pani inicjatywą? Na czym polegał ten projekt? Czy był/była Pan/Pani zadowolony/a z rezultatu?
 • Proszę podać przykład sytuacji, w której komunikacja z Pana/Pani przełożonym była utrudniona? Co Pana/Pani zdaniem było tego powodem? W jaki sposób udało się Wam dojść do porozumienia?
 • Proszę opowiedzieć o projekcie, w którym współpraca w zespole odgrywała kluczową rolę? Jaki był Pan/Pani udział w tym projekcie? Jak zakończyła się realizacja tego projektu?
 • Proszę opowiedzieć o ostatniej sytuacji, w której napotkał/a Pan/Pani problem, którego rozwiązanie wymagało kreatywności i niestandardowego podejścia. W jaki sposób wpadł/a Pan/Pani rozwiązać ten problem?
 • Proszę opowiedzieć o najbardziej stresującej sytuacji zawodowej, w której się Pan/Pani znalazł/a? W jaki sposób poradził/a Pan/Pani sobie z tą sytuacją?
 • Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której musiał/a Pan/Pani poradzić sobie ze zdenerwowanym i trudnym klientem? Jak zachował/a się Pan/Pani w tej sytuacji? Jak zakończyła się ta sytuacja?

Umiejętności miękkie przydają się nie tylko podczas ubiegania się o pracę, ale przede wszystkim w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, czy po prostu w codziennym życiu. Warto pamiętać, że nie ma sensu ubiegać się o pracę, do której nie mamy odpowiednich społecznych predyspozycji - osoba nieśmiała nie sprawdzi się w roli przedstawiciela handlowego, a skrajny ekstrawertyk nie nadaje się na bibliotekarza i należy się z tym pogodzić.

Aby zacząć pracować nad swoimi umiejętnościami miękkimi, trzeba je najpierw poddać dogłębnej analizie i ocenie. Warto zastanowić się, w czym jesteśmy dobrzy, z czym mamy problem, a do czego predyspozycje. Na tej podstawie można zacząć pracę nad rozwojem swoich zdolności interpersonalnych. Pomocna może okazać się lektura publikacji dotyczących tego tematu oraz zapoznanie się z psychologicznymi podstawami zachowań społecznych. Oprócz tego, można skorzystać z szerokiej gamy szkoleń rozwijających kompetencje interpersonalne, które są dostępne na rynku. Jednak wcześniej warto ustalić sobie konkretne cele i priorytety, aby inwestycja w szkolenia była efektywna.

                                                                                                                                    Źródło: Mondi Polska - Agencja Pracy


Biblioteka

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 7.30 – 14.45

Wtorek          7.30– 12.30

Środa            7.30 – 14.15

Czwartek      7.30 – 13.00

Piątek           7.30 – 13.00


Regulamin biblioteki


Regulamin czytelni