ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY INTERNATU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

 

 

Wychowawca grupy I

Leszek Gamdzyk

 

Wychowawca grupy II

Sławomir Woźniakowski

 

Wychowawca grupy III

Amanda Speth

 

Wychowawca grupy IV 

Magdalena Kuleszo

 

Koordynator Internatu

Magdalena Kuleszo