Dn. 2 października b.r. w internacie Zespołu Szkół zostały przeprowadzone wybory
do Młodzieżowej Rady Internatu. Spotkanie w świetlicy internatu rozpoczęto od krótkiej prezentacji dotyczącej zadań MRI. Mieszkańcy obejrzeli film z imprez i uroczystości, które odbyły się w minionych latach. Następnie przyszedł czas na głosowanie.

W tym roku szkolnym do wyborów zgłosiło się 14 kandydatów. Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza w składzie: J. Szapiel- przewodnicząca, N. Prościńska i J. Samsel. Ustalono liczbę osób uprawnionych do głosowania. Następnie wydano karty do głosowania oraz zaprotokołowano liczbę kart niewykorzystanych. Komisja wyborcza rozliczyła liczbę głosów ważnych i nieważnych i przedstawiła wyniki. Największą ilość głosów (24) zdobyła N. Iwińska, w dalszej kolejności D. Bigaś (18), K. Skomorok (17), G. Zdunek (7), M. Kołowrocki (7), N. Maleszewska (4), W. Piotrowska (2). Ostatecznie skład Młodzieżowej Rady Internatu przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: N. Iwińska

Z-ca Przewodniczącej: K. Skomorok

Skarbnik: D. Bigaś

Członkowie: G. Zdunek, W. Piotrowska, N. Maleszewska

Opiekun MRI:  Magdalena Kuleszo

 

  


Biblioteka

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 7.30 – 14.45

Wtorek          7.30– 12.30

Środa            7.30 – 14.15

Czwartek      7.30 – 13.00

Piątek           7.30 – 13.00


Regulamin biblioteki


Regulamin czytelni