• Internat dysponuje pokojami 4-osbowymi z 24godzinną opieką wychowawców.
  • Internat dla uczniów Zespołu Szkół w Reszlu jest bezpłatny. Jedynie uczniowie płacą za swoje posilki w kwocie 9,40 zł dziennie.
  • Wychowankowie mają dostęo do świetlicy z TV, internetu w pokojach.