Powstanie gazetki „ROLEK” łączy się ze Zjazdem Absolwentów roku 1990. Z okazji 35-lecia szkoły ukazał się w czerwcu 1990 r. biuletyn informacyjny dla absolwentów. Pierwszy numer  „ROLKA”, przeznaczony dla aktualnie uczących się uczniów, pojawił się we wrześniu 1990 r.

            Redakcja pracowała w trudnych warunkach, drukowanie i skład  odbywały się dość prymitywnie, numery odbijane były na powielaczu. Gazeta od początku budziła zainteresowanie uczniów, bo znajdowali w niej obraz życia środowiska szkolnego. Grupę redakcyjną tworzyli: Joanna Gostomska, Agnieszka Cegielska, Sławomir Piskorz, Piotr Zdun, Edward Szmul, Dariusz Piskorz, Robert Kudłak. Opiekunem i recenzentem materiałów zamieszczanych w „ROLKU” była nauczycielka języka  polskiego, Wiesława Pradziadowicz.

I. Zbiory biblioteki.

  1. Biblioteka prowadzi i udostępnia literaturę piękną, popularno-naukową, fachową związaną z profilem działalności szkoły, czasopisma, materiały audiowizualne.
  2. Biblioteka udostępnia zbiory w systemie:
    1. wolnego dostępu do regałów
    2. częściowo ograniczonego wolnego dostępu do regałów
    3. bez dostępu  czytelników do regałów
    4. wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza udostępniany jest księgozbiór podręczny i materiały audiowizualne

Prawo korzystania z czytelni i zgromadzonych w niej zbiorów mają:

a) wszyscy uczniowie

b) nauczyciele

c) wychowawcy internatu

d)pracownicy administracji i obsługi

 

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu uzyskał dotację do zajęć pozalekcyjnych w wysokości 12 832 zł na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2007 roku w formie zajęć o charakterze dydaktycznym - szkolnych warsztatów dziennikarskich. Projekt zaakceptowało Starostwo Powiatowe, a następnie pozytywnie oceniło Kuratorium Oświaty i ono przyznało dotację.

Biblioteka

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 7.30 – 14.45

Wtorek          7.30– 12.30

Środa            7.30 – 14.15

Czwartek      7.30 – 13.00

Piątek           7.30 – 13.00


Regulamin biblioteki


Regulamin czytelni