Ś.p.  REGINA  PIEROŻEK 24.01.1944 – 07.04. 1999r. 

 

Regina Pierożek, z domu Biesiekirska,  urodziła się 24 stycznia 1944 roku w Pucianach na Wileńszczyźnie w powiecie Brasławskim.

W 1949 roku 25 marca cała rodzina pani Reginy zostaje wywieziona w głąb Związku Radzieckiego na Sybir do obwodu Irkuckiego. Pobyt na zesłaniu trwał 7 lat, tam pani Regina ukończyła 3 klasy Szkoły Podstawowej.

Rok 1956 i data 5 styczeń na długo utkwiły  w pamięci całej rodziny, bo była to data powrotu do Polski. Państwo Biesiekirscy wraz z całą rodziną osiedlili się w Babińcu. Tam to w pobliskich Tołkinach mała Renia dokończyła  Szkołę Podstawową.

1959/1963 to lata nauki spędzone przez p. Reginę w Kętrzyńskim Liceum Ogólnokształcącym. Po zdaniu matury i uzyskaniu świadectwa dojrzałości p. Regina w latach 1963/1965 uczęszcza do Studium Nauczycielskiego w Ostródzie i kończy tam kierunek filologii  rosyjskiej.

Po ukończeniu  Studium Nauczycielskiego podjęła swoją pierwszą pracę we wsi Bojary gmina Srokowo. Był to rok 1965, uczyła tam języka rosyjskiego i była instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego.

W 1967 r. zmieniła stan cywilny i przyjęła nazwisko męża Pierożek.

W 1969 r. decyzją Wydziału Oświaty i Kultury w Kętrzynie zostaje dyrektorką Szkoły Podstawowej w Skandawie.

Doświadczenie w pracy organizatorskiej i społecznej,  pozytywne wyniki osiągane w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole, która była kierowana przez p. Reginę Pierożek spowodowały, że została ona powołana przez Kuratora Oświaty i Wychowania Województwa Olsztyńskiego na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół w Skandawie. Funkcję tą pełniła przez trzy lata.

W tym też czasie otrzymała Order Uśmiechu Dziecka, nagrodę którą przyznają dzieci.

Od 1975r. pracowała dalej w Skandawie jako dyrektor Szkoły Podstawowej i uczyła języka rosyjskiego.

W 1979 r. została wytypowana przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie na roczne studium dla polskich nauczycieli języka rosyjskiego w Kijowie.

Rok później ukończyła w Krakowie Wyższe Studia Zawodowe w zakresie filologii rosyjskiej.

W 1980 r. został ponownie skierowana przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie na studia magisterskie II stopnia na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku na kierunek filologia rosyjska. Ukończyła je w 1982r.

W czasie trwania studiów pracowała dalej w Skandawie na etacie nauczyciela jęz. rosyjskiego i bibliotekarza.

W 1981 r. otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Rok 1983 zaznaczył się znaczącą zmianą w życiu i pracy p. Reginy. Zostaje ona przeniesiona za porozumieniem stron do Zespołu Szkół Rolniczych w Reszlu na stanowisko nauczyciela bibliotekarza i nauczyciela języka rosyjskiego. W tym też roku ukończyła kurs w Olsztynie dla nauczycieli bibliotekarzy.

 I tak rozpoczął  się następny etap pracy w życiu naszej koleżanki.

Od początku pobytu w naszej szkole tworzy od podstaw katalogi w bibliotece, inwentaryzuje cały księgozbiór, tworzy kartoteki zagadnieniowe zgodne z zapotrzebowaniem szkoły i kierunkami kształcenia.

W 1986 r. aby udoskonalić swój warsztat pracy z zakresu biblioteki ukończyła kurs dla nauczycieli, przygotowujący do realizacji uzupełniającego przedmiotu „Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa.”

Zadania swoje wypełniała wzorowo, będąc przykładem solidności i odpowiedzialności w pełnieniu obowiązków w szkole i bibliotece.

Władze szkolne wysoko oceniały jej pracę, o czym świadczą liczne nagrody i odznaczenia, które przyznawano jej na różnych szczeblach nadzoru oświatowego. Między innymi otrzymała:

 -  Nagrodę Dyrektora Wydziału Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa w 1986 r. za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w oświacie rolniczej.

- Uchwałą Rady Państwa została odznaczona w 1988 r. za dwudziestoletnią wyróżniającą pracę pedagogiczną  Złotym Krzyżem Zasługi.

- Otrzymała Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Reszlu w 1993 r.  za dbałość o sprawne funkcjonowanie biblioteki i czytelni szkolnej.

Po 40 latach pracy p. Regina w 1998 r. odchodzi na emeryturę ale jeszcze nas nie opuszcza. Pracuje w bibliotece na pół etatu.

Nikt sobie nie mógł wyobrazić nieobecności wśród nas naszej bibliotekarki oraz  półek obładowanych książkami, gdzie tylko ona wiedziała gdzie czego szukać.

Los jednak nagle zaskoczył całą społeczność szkolną i reszelską.

W środowisku była cenionym pedagogiem i działaczem, należała do Związku Sybiraków.

Posiadała wielkie poczucie odpowiedzialności i samodzielności, z obowiązków służbowych wywiązywała się wzorowo. Była nauczycielką zdyscyplinowaną, wytwarzała wśród uczniów miłą atmosferę.

Opracowała Julita Okrąglewska

         

 

        

 

 

   


Biblioteka

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 7.30 – 14.45

Wtorek          7.30– 12.30

Środa            7.30 – 14.15

Czwartek      7.30 – 13.00

Piątek           7.30 – 13.00


Regulamin biblioteki


Regulamin czytelni