Tradycyjnie, od  kilku  lat  w  miesiącu  październiku  obchodzony  jest Międzynarodowy  Miesiąc  Bibliotek  Szkolnych zapraszamy uczniów do włączenia się w akcję i konkursy organizowane przez bibliotekę.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia biblioteki, zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz do korzystania ze zbiorów.

 

 

 

Proponujemy następujące akcje i konkursy:

 1. Konkurs fotograficzny „Jesienny portret z książką”.

Cele konkursu:

- Promocja czytelnictwa.

- Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

- Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.

- Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS im. M. Rataja w Reszlu
 2. Tematyka zgłaszanych fotografii musi być zgodna z tytułem konkursu.
 3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.
 4. Zdjęcie – odbitka czarno-biała, w sepii lub kolorowa na papierze fotograficznym w formacie 10 x15 cm.
 5. Do zdjęcia należy dołączyć oświadczenie oraz informację zawierającą: tytuł zdjęcia,

 imię i nazwisko autora (odpowiedni druk w załączniku).

 1. Fotografie należy złożyć w bibliotece szkolnej do 31 października 2019r.
  Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15.11.2019r.
  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom.

Przewidziane są wyróżnienia.
Wręczenie nagrody laureatowi konkursu, w tym osobom wyróżnionym, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

 1. Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii innych autorów,

- posiada zgodę osoby (osób), której wizerunek utrwalono na zdjęciu, na upublicznienie dla celów promocyjnych i marketingowych oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.

 

 1. Konkurs na  „Najlepszego Czytelnika Miesiąca Październik”


            Cele konkursu:
- Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.
- Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
- Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.
- Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur.

- Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą.
 

Regulamin konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS im. M. Rataja w Reszlu

Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza ucznia, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania w bibliotece.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15.11.2019r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom.
Wręczenie nagrody laureatowi konkursu odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

 1. Akcja pt. „Książkowa lista przebojów”

 Zapraszamy do udziału w głosowaniu na książkę, którą warto przeczytać i polecić innym czytelnikom.


Głosowanie będzie odbywało się w bibliotece. Na kartce należy zapisać imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz swoje imię i nazwisko. Spośród uczniów biorących udział w głosowaniu, wylosowany zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę.
Polecana przez laureata książka zostanie zakupiona do biblioteki (jeśli nie ma jej w księgozbiorze) i opatrzona dedykacją zwycięzcy.

Czas trwania akcji – od października do końca listopada 2019 r.
Losowanie
odbędzie się w bibliotece 30 listopada 2019 r.


Biblioteka

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 7.30 – 14.45

Wtorek          7.30– 12.30

Środa            7.30 – 14.15

Czwartek      7.30 – 13.00

Piątek           7.30 – 13.00


Regulamin biblioteki


Regulamin czytelni