Od września 2016 r. w ramach programu Erasmus + nasza szkoła realizuje międzynarodowy projekt „Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu" finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednym z celów projektu jest podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry w zakresie języka obcego oraz wykorzystanie zdobytych umiejętności w późniejszej pracy z uczniem.

W dniach 10-21 kwietnia 2017 r. odbył się pierwszy wyjazd zagraniczny na Maltę, podczas którego dyrektor szkoły pan Andrzej Lewandowski oraz nauczyciel przedmiotów informatycznych pan Artur Palke uczestniczyli w kursie językowym” Fluency and English Language Development for Teachers” w szkole językowej Executive Training Institute Malta w mieście St Julians.

Kurs zapewnił rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych poprzez udział w zajęciach oraz stałą komunikację w języku angielskim podczas zajęć i współpracy w grupie międzynarodowej z innymi uczestnikami kursu. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów za pomocą metod aktywizujących, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych. Tematyka dyskusji nawiązywała do bieżących sytuacji, co stanowiło profesjonalne tło i było doskonałą szansą na zaangażowanie uczestników w dyskusje na różnorodne tematy. Uczestnicy zajęć również zachęcani byli do wymiany doświadczeń pedagogicznych w kontekście międzynarodowym.

Nie była to jednak jedyna okazja do rozwijania umiejętności językowych, ponieważ podczas przerw między zajęciami mieliśmy okazję, by komunikować w języku angielskim z innymi uczestnikami kursów, którzy przyjechali tutaj z różnych regionów świata.

Program zajęć dodatkowych (wycieczki turystyczne) zorganizowany po zajęciach kursu dla jego uczestników również stanowił okazję do rozwoju kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego oraz poznania dziedzictwa kulturowego Malty. Uczestniczyliśmy w wycieczkach zorganizowanych przez szkołę do Valletty (stolicy Malty położonej na półwyspie Sciberras pomiędzy dwiema zatokami) oraz do Birgu, gdzie przewodnik zapoznał nas z historią tych miast.

Kilkukrotnie też, wybraliśmy się na samodzielne zwiedzanie zabytków i atrakcji Malty wyposażeni jedynie w mapę i „koniec języka za przewodnika”. Każdy dzień pobytu na Malcie dawał nam możliwość porozumiewania się w języku angielskim, ponieważ język ten jest drugim językiem urzędowym i prawie każdy mieszkaniec potrafi się w nim komunikować.

Myślę, że każdy kto chciałby kształcić swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego powinien wybrać się właśnie na Maltę, gdzie możliwości komunikowania się w tym języku jest bardzo wiele.