Prawo korzystania z czytelni i zgromadzonych w niej zbiorów mają:

a) wszyscy uczniowie

b) nauczyciele

c) wychowawcy internatu

d)pracownicy administracji i obsługi

Korzystający z czytelni obowiązani są zapoznać się z regulaminem

Korzystający z czytelni obowiązani są każdorazowo wpisać się do księgi czytelni

Wierzchnie okrycia, torebki, teczki należy pozostawić w wskazanym miejscy

Korzystający z czytelni zajmuje miejsce wskazane przez bibliotekarza

W czytelni można korzystać z:

a) księgozbioru podręcznego

b) bibliografii

c) czasopism i roczników

Czytelnik nie powinien mieć w czytelni na stole więcej niż 2-4 książki

W czytelni obowiązuje cisza. Nie wolno spożywać posiłków

Przed opuszczeniem czytelni wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone bibliotekarzowi i starannie uporządkowane miejsce pracy

Czytelnicy nie stosujący się do regulaminu mogą utracić prawo do korzystania z czytelni

Postanowienia regulaminu obowiązują od dnia


SEKRETARIAT SZKOŁY

OTWARTY

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 7:00 DO 15:00 

Biblioteka godziny

Biblioteka szkolna otwarta w godzinach:

  • Poniedziałek 8.00 – 15.00
  • Wtorek          8.00 – 14.15
  • Środa            8.00 – 12.30
  • Czwartek       8.00 – 14.15
  • Piątek            8.00 – 14.00

Regulamin biblioteki


Regulamin czytelni

Logowanie strona